Kursus:

1 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9

Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøsarbejde.

I 2014 vil der være fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Pris: Kr. 1850,- +moms

inkluderer kursusmaterialer, forplejning og kursusbevis.

Der er pt. ingen planlagte datoer for 1 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Indhold:

  • Problemorienterede arbejdsmetoder

Arbejdsmetoderne i det problemorienterede modul går ud på at identificere/kortlægge psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, at analysere og vurdere belastningerne og at udarbejde forslag til planer eller handlinger, der kan fjerne eller reducere belastningerne.

  • Ressourceorienterede arbejdsmetoder

Arbejdsmetoderne i det ressourceorienterede modul går ud på at sætte en forandringsproces i gang ved at tage udgangspunkt i de velfungerende arbejdsforhold for at få flere arbejdsforhold til at fungere bedre. Arbejdsmetoden vil udvikle de ressourcer, som allerede findes i/hos virksomheden/personalet.

I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i deltagernes praksiserfaringer fra deres eget arbejdsmiljøarbejde og underviserne vil i samarbejde med deltagerne introducerer arbejdsmetoder, som deltagerne kan anvende på deres egne forhold. 

Undervisningen bliver derfor differentieret, så der bliver taget hensyn til deltagernes og virksomhedernes forudsætninger.

Indholdet i de to moduler forbereder deltagerne på at kunne arbejde forebyggende og udviklende med den psykiske arbejdsmiljøindsats i egen virksomhed.

Kursustidsrummet er fra kl. 8.00 - 16.00.

For yderligere information kontakt

Projektkoordinator, Anne Gimsing, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk.