Kursus:

2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9

Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Pris: Kr. 2400,- +moms

inkluderer kursusmaterialer, forplejning og kursusbevis.

Der er pt. ingen planlagte datoer for 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Indhold:

  • Arbejdsulykker
  • Muskel- og skeletbesvær
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøorganisation
  • Effektivisere og målrette arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
  • Registrere, analysere og vurdere belastende påvirkninger i arbejdet
  • Forebygge belastende påvirkninger i arbejdet
  • Udarbejde planer til at reducere eller fjerne belastende påvirkninger i arbejdet

Disse og mange andre emner bliver berørt og afprøvet i praksis i løbet af kurset. Arbejdsmetoderne veksler mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser og fællesdiskussion. Der bliver mulighed for at udveksle viden og erfaring med de andre deltagere, ligesom der bliver mulighed for at arbejde med cases fra din virksomhed.

Kursusprogrammet mm. bliver udsendt ca. 14 dage før kursusstart.

Kursustidsrummet er fra kl. 8.00 - 16.00.

For yderligere information kontakt

Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk.