Sundhedsindsats - Billum Andelskasse

"Det var et perfekt supplement til vore øvrige sundhedstiltag"

Direktør Kim Tobiasen

"Vi har fået sat fokus på sundhed, både for vores ansatte og deres familier, det giver meget energi og sammenhold i hverdagen."

- Direktør Kim Tobiasen

Sundhed - Få overskud - det gør livet sjovere.

Sundhed handler om, at I trives og har det godt, både socialt, fysisk og mentalt.

At I har styrke og kræfter til at klare hverdagen på jobbet og derhjemme.

At I har livskraft og oplever at have et godt helbred og velbefindende.

For at inspirere jer til større sundhed på arbejdspladsen/generelt - kunne indsatsen være:

  • at sætte tal på jeres sundhed (målinger og test)
  • udarbejde strategi og plan til ændring for den enkelte (sundhedsprofil og sundhedssamtale)
  • udarbejde sundhedspolitik for virksomheden
  • iværksætte kampagner efter behov

Lad ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med at gøre virksomheden til en sund arbejdsplads. Vi arbejder systematisk, og hjælper jer i gang med sundhedsfremmende projekter, der involverer hele organisationen.