Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9 | 3 dages kursus - Klik her
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Kommunernes 3 dages lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse §9 som et 3-dages kursus

På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver du klædt på til at skabe et bedre arbejdsmiljø og få et overblik over rettigheder, pligter, ansvar m.m. Målet er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljøet.

ARBEJDSMILJØEksperten er én af de førende i branchen og har mange års erfaring og "know how". Tilmeld dig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i dag.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indeholder

  • Hvordan bruger arbejdsmiljøgruppen arbejdsmiljøsystemets myndigheder og rådgivere?
  • Hvilke rettigheder og pligter har arbejdsgiver, ledere, ansatte og leverandører?
  • Hvordan arbejder arbejdsmiljøgruppen med psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan prioriterer jeg arbejdsmiljøarbejdet højere i samarbejde med ledelsen?
  • Hvordan bliver arbejdsmiljøindsatsen en investering i stedet for en omkostning?
  • Hvordan udarbejder du en brugbar arbejdspladsvurdering (APV)?
  • Hvilke opgaver har arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget?

Disse og mange andre spørgsmål om arbejdsmiljø får I svar på i løbet af arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen giver overblik over hvilke rettigheder, pligter og ansvar, arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte, arbejdsmiljørepræsentanter og leverandører har for arbejdsmiljøet. Ligeledes giver kurset indsigt i flere forskellige måder at løse arbejdsmiljøopgaver på.  

Arbejdsmiljøuddannelsens arbejdsform
Arbejdsmetoderne veksler mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser og fællesdiskussioner. I gruppearbejder og øvelser bliver der taget udgangspunkt både i loven og i dine erfaringer. Der bliver mulighed for at udveksle viden og erfaring med de andre deltagere og for at arbejde med planer om at udvikle arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

Ved tilmelding til kursus fremsendes tilmeldingsbekræftelse via e-mail, som blandt andet indeholder kursusinformationerne samt link til uddannelsesportalen, hvor man kan finde kursusprogram og hjemmeopgave samt opdaterede kursusinformationer ved eventuel ændring af dato, tid eller sted eller lignende.

På vores 3 dages arbejdsmiljøuddannelse bedes deltageren medbringe computer eller iPad/tablet med adgang til en webbrowser som fx Safari, Chrome eller Edge samt e-mail funktion. Det er muligt at låne en iPad i undervisningstiden, hvis der rettes henvendelse til ARBEJDSMILJØEksperten minimum 1 uge før kursusstart.

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Fælles for kurserne er, at der kan arrangeres virksomhedskurser.

Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. 
Kursustidsrummet er fra kl. 8.00 - 16.00 de første 2 dage og kl. 8.00 - 15.30 på kursets sidste dag.

Læs vores kursusbetingelser 


For yderligere information kontakt

Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk

Med i kurset får du
For yderligere information
Pia Hynding Jacobsen,
Interesseret i dette kursus?
Der er endnu ingen skemalagte kurser, men udfyld denne formular, så vender vi tilbage med info om muligheder og kommende kursusdatoer