Kursus:

Offshore arbejdsmiljøuddannelse §16

Kursets formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Fælles for kurserne er, at der kan arrangeres virksomhedskurser.

Pris: Kr. 5500,- +moms

inkluderer skriftligt materiale og forplejning.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Offshore arbejdsmiljøuddannelse §16.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Kursusindhold:

 • Hvad er arbejdsmiljø, og hvad kendetegner et sikkert og sundt arbejdsmiljø?
 • Opgaver og pligter for arbejdsmiljøgruppen
 • Pligter og ansvar for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere
 • Samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget
 • Hvad kendetegner et godt, effektivt og systematisk arbejdsmiljø?
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Aktører på arbejdsmiljøområdet
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsskader, nærved-ulykker og ulykkesforebyggelse
 • Hvor kan du hente hjælp, information og ny viden?
 • Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
 • Typiske arbejdsmiljøbelastninger fra deltagernes brancher

§16-kurserne

Deltagerne kommer fra offshorebranchen og er ledere og medarbejdere, der indgår i en arbejdsmiljøgruppe på havanlæg, herunder ansatte i produktionen, på værksteder, kontorer, catering med mere. Deltagerne kan også være ledere og medarbejdere, der indgår i en arbejdsmiljøgruppe, og som er antaget til et bestemt stykke arbejde (constractors), eller deltagere, der har særlige forpligtigelser i forbindelse med arbejdsmiljørettede aktiviteter i offshorebranchen.

Undervisningen er rettet mod det praktiske arbejdsmiljøarbejde i offshoreinstallationen og de opgaver og krav, der stilles medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe på faste havanlæg. Der benyttes eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen. Gennem kurset lægges der vægt på at give deltagerne en forståelse af, at et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

Kurset varer 32 timer og gennemføres som dagkursus over 3-4 sammenhængende dage. I løbet af uddannelsen skal hver deltager gennemføre en praktisk opgave.

Kurserne afvikles i samarbejde med Offshore Center Danmark.

For yderligere information kontakt

Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk.

Se også kurset for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse