Kursus:

Trivsel og sundhed for rengøringsvirksomheder

Efteruddannelse for rengøringsvirksomheder:

4-4-4 koncept i trivsel og sundhed

Rengøringsfaget er fysisk krævende. Ensidige og gentagende bevægelser belaster kroppen og øger risikoen for smerter. Det kan viden om arbejdsstillinger og brug af arbejdsredskaber forebygge og afhjælpe. 

Virksomhedens drift er afhængig af medarbejderne og balance mellem krav og menneskelige ressourcer er afgørende for både firmaets bundlinje og den enkeltes helbred. Derfor er samarbejde og tillid nødvendig.

Formålet med 4-4-4- koncept er at give rengøringsvirksomheder handlingsorienterede værktøjer til strategisk arbejdsmiljøarbejde med udgangspunkt i egne udfordringer samt gøre den efterfølgende implementering af værktøjerne på virksomheden til en succes.

Læs hele programmet her.

Pris: Kr. 12000,- +moms

Prisen er for op til to medarbejdere pr. virksomhed. Incl. forplejning og materialer på kursusdagen.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Trivsel og sundhed for rengøringsvirksomheder.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

ARBEJDSMILJØEkspertens 4-4-4-koncept giver bl.a. viden om:  

 • -Arbejdets indvirkning på kroppen
 • -Forebyggelse af skader og smerter
 • -Forudsætninger for godt samarbejde
 • -Forebyggelse og håndtering af konflikter 
 • -Opbygning af tillid i virksomheden

Forløbet består af tre moduler af en halv dags varighed og svarer til 1½ dags supplerende efteruddannelse i arbejdsmiljø for arbejdsmiljøgruppen. 

Modul 1 – 4 timer – dag 1

 • -Branchens kendetegn i forhold til arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom 
 • -Definering og håndtering af intern adfærd og kultur 
 • -Hjælp til forebyggelse af ulykker og arbejdsrelateret sygefravær  
 • -Praksisnær rådgivning om tekniske hjælpemidler og rengøringsmetoder

Modul 2 – 4 timer – dag 1

Der arbejdes med virksomhedernes egne arbejdsmiljøudfordringer i forhold til emnerne:

 • -Krav til virksomhedernes formelle arbejdsmiljøarbejde  
 • -Psykisk arbejdsmiljø 
 • -Muskel- og skeletbesvær  
 • -Ulykkesrisici  
 • -Kemi

Modul 3 – 4 timer – dag 2 

Arbejdsmiljørådgivning på virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og egen indsats siden modul 1 og 2 (dato fastlægges sammen med virksomheden)

For yderligere information kontakt

 Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk