Kursus:

Tunge løft - manuel håndtering

Ledelsen har ansvaret for, at de ansatte oplæres og instrueres i god arbejdsteknik og brug af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, redskaber og hjælpemidler.
Manuel håndtering kan være årsag til skader på kroppens led, muskler, sener, kredsløb og nerver. Især rygskader ses hyppigt.

Formålet med undervisningen er, at give medarbejderne en grundviden om skadessammenhæng, forebyggelse og indsatsmuligheder.

Pris: Kr. 1250,- +moms

inkluderer forplejning og materialer.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Tunge løft - manuel håndtering.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Undervisningen foregår i åben dialog med deltagerne og jeres erfaringer inddrages evt. i form af billedmaterialer (sende gerne materiale i forvejen). Vi vil inddrage diskussioner, gruppearbejde, cafe modellen og praktiske øvelser, i undervisningen.

Undervisningen forestås af arbejdsmiljøorienteret fysio-/ergoterapeut og omhandler bl.a.:

 • Introduktion til grundlæggende anatomi og fysiologi
 • Belastningsrisici, hvem rammes
 • Lovgivning
 • Løftegrænser
 • Træk og skub
 • Ensidigt gentaget arbejde (EGA)
 • Forværrende faktorer
 • Øvelser i balance og reaktionstræning
 • Vibrationer
 • Siddende arbejde
 • Korrekte løfteteknikker
 • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger, herunder praktiske øvelser
 • Planlægning af arbejdet
 • Hvordan gør vi når vi kommer ”hjem”?

Når der sker overbelastning i bevægeapparatet skyldes det disharmoni mellem ”påvirkning og kapacitet”.

Kurset vare fra kl. 8.00 – 12.00.

For yderligere information kontakt

 Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk.