Sådan får du en god ferie » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Sådan får du en god ferie

Hvordan får du en afslappende og vellykket ferie, som samtidig gør at du kan vende veloplagt tilbage på arbejdet, når feriedagene er brugt? Hvad kan du selv gøre - og hvad kan din arbejdsplads og dine kolleger bidrage med for, at alle får en god ferie?

 

En god ferie starter som udgangspunkt med en god planlægning. Er dine ønsker til feriens længde og placering blevet imødekommet? Har du nået de opgaver, du skulle inden ferien? Det er begge to essentielle udgangspunkter for, at din ferie skal blive vellykket, givtig og afslappende.

 

Hvordan kan arbejdsgiveren bidrage til en god ferie?

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at ferieloven bliver overholdt, men ofte kan det give anledning til utilfredshed og frustrationer, hvis ferieønskerne ikke kan imødekommes. Med en god feriekultur på arbejdspladsen kan man dog skabe et godt afsæt for, at alle får et godt udbytte af ferien. Det kræver klare regler omkring fx. højtider og attraktive ferieuger, så årets feriedage bliver fordelt ligeligt.

Desuden er det vigtigt, at ferier planlægges rettidigt, så der kan tages højde for den eventuelt øgede belastning af kolleger. Er ferieplanen lavet i sidste øjeblik, kan det give anledning til gnidninger mellem medarbejdere, når nogle skal knokle for deres ferierende kolleger.

En ferieplan er et puslespil, der skal løses, og løsningen af opgaven ligger hos arbejdsgiveren. Men det er vigtigt, at medarbejdere bliver set og hørt og får medindflydelse på, hvordan feriedagene fordeles.

Vidste du at ...
Hvis en arbejdsplads holder ferielukket i fx. sommerferie eller jul, kan arbejdsgiveren pålægge medarbejderne at afholde ferie i denne periode. Det skal dog varsles tre måneder forud.

 

Hvordan kan kollegerne bidrage til en god ferie?

Hvis det skal føles godt helt ned i maven, når du går på ferie, er det vigtigt, at dine kolleger anerkender og viser respekt for, at du holder ferie. 

Sørg som kollegaer for at hjælpe hinanden godt afsted på ferie. Vær åben for eventuelt overlevering af opgaver, så ferien kan starte rettidigt. Først når opgaver og ansvar er overdraget, kan ferien starte. 

Bak op og lav aftaler 

Bak op om hinandens ferie via jeres kommunikation. Send en kollega afsted med ønsket om en god ferie og spørg gerne ind til de kommende ferieplaner. På den måde viser man gensidig interesse og anerkendelse af kollegaens ferie - også selv om du måske selv skal arbejde. 

Lav på forhånd aftaler omkring mulige "forstyrrelser" i ferietiden. Er det okay at ringe eller sende mails? Kan man forvente svar eller ej? Er der klare aftaler, ved alle, hvad man kan forvente - og man undgår frustrationer eller dårlig samvittighed.

 

Hvad kan du selv gøre for at få en god ferie?

En god ferie starter ved en god planlægning. Det er vigtigt, at du får afsluttet - eller "parkeret" dine opgaver, inden du starter din ferie. Uafsluttede opgaver eller hængepartier trækker nemlig "arbejdsspor" ind i din ferie - og det kan være svært at overgive sig til feriehumøret.

Er du rigtig god til at planlægge din tid op til ferien, kan du med fordel drosle langsomt ned i dagene op til ferien. På den måde kan du undgå at fylde din krop med så meget stress, at du risikerer at ligge syg hele ferien. 

Kom ned i gear

Giv dig selv tid til at komme ned i gear i de første dage af ferien. Skal du starte ferien med at styrte afsted og nå en masse, bliver det svært at nå at nyde ferien og få slappet af, inden ferien er slut igen. At komme ned i tempo bør være et primært fokus i sig selv, når du holder ferie. Det er nemlig sådan, du kan lade batterierne op til at komme veludhvilet tilbage på jobbet efter ferien.

Hold fri fra dit arbejde ved at lade din arbejdsmobil eller pc ligge - måske helt lade den blive hjemme, hvis du skal ud at rejse. Er der behov for, at du skal være i kontakt med din arbejdsplads i løbet af ferien, så begræns opgaverne eller tiden til bestemte tidspunkter, som er aftalt på forhånd.

Forbered din opstart og start stille op

Hvis ferien har været lidt hektisk med mange familiebesøg eller rejser, så er det en god idé at få slappet ekstra godt af en eller to dage i slutningen af ferien. Så er du nemlig helt klar til at møde ind på arbejde, når dagen kommer. 

Har du mulighed for det, kan du med fordel starte op midt i ugen fx. onsdag for dermed at begynde med en kort uge. Hvis du har haft mulighed for at planlægge din opstart optimalt, kan du måske lægge ud med nogle mindre krævende opgaver. Har du fået lagt for store og krævende opgaver ind i dine første arbejdsdage, risikerer du at fylde dine sidste feriedage med at forberede dig mentalt på at blive klar til disse opgaver. 

Så er der blot tilbage at glæde dig over at skulle møde dine kolleger igen og se forhåbentligt tilbage på en god ferie.