Forebyg glatføreulykker

Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove.

I vintre med megen sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre.

De fleste ulykker sker for hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser samt ved arbejdsmæssig kørsel.

Læs Arbejdstilsynets råd om, hvordan virksomhederne med simple tiltag kan nedbringe antallet af ulykker.