Ny afgift på arbejdsskader

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om en ny afgift på arbejdsskader.

Arbejdsskadeafgiften skal opkræves dels på grundlag af de bidrag, som sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen, dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger mv., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Det fremgår af lovforslaget, at afgiften skal træde i kraft den 1. januar 2013.