Fald i arbejdsulykker

Business-Syd sætter i deres udgave af 31. maj 2015 focus på sikkerhed og arbejdsulykker - Læs her.

I løbet af de seneste seks år er antallet af arbejdsulykker faldet med hele 24 procent, viser tal fra Arbejdstilsynet. Generelt viser tallene for hele landet en positiv udvikling i retningen af færre ulykker. Men ikke alle arbejdsulykker bliver indberettet, vurderer Arbejdsmiljøeksperten.

Artikler i bladet med ARBEJDSMILJØEksperten:

Faldet i arbejdsulykker størst i Syddanmark

Arbejdsulykker på tilbagetog