Penge til projekter i transportbranchen

FDE Fonden åbner en ny ansøgningsrunde.

Frem til 31. marts kan der søges midler i FDE Fonden til projekter, der har relation til transportbranchen. Fonden lægger især vægt på projekter, der handler om videnspredning/uddannelse, færdselssikkerhed, image, forskning/innovation samt historiske forhold i branchen. Ydermere skal projekterne komme flest mulige til gode. FDE Fonden blev stiftet i 2009 af ITD med en grundkapital på ikke mindre end 30 millioner kroner. Formålet er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i pro­jekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Mere information og ansøgningsskema via dette link.

Kilde: BAR transport og engros