Stadig mulighed for økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Der er stadig penge tilbage i den ekstra pulje for 2015 til støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. 

Arbejdstilsynet har i oktober måned modtaget 60 ansøgninger til et samlet støttebeløb på ca. 4,2 mio. kr. Der er afsat ca. 9 mio. kr. i 2015, så der er stadig ca. 4,8 mio. kr. tilbage i puljen. Når de er brugt, lukkes der for ansøgninger, så følg med på vores hjemmeside, når vi bringer næste status i starten af december. 

Læs mere om refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning