Ulykkesforebyggelse – hvad virker?

Arbejdsmiljørådet udgav i maj 2016 en rapport som sætter fokus på, hvilke parametre, der anvendes til at forebygge arbejdsulykker på danske arbejdspladser, og hvilke der virker bedst.

Læs rapporten her. 

Det samlede antal arbejdsulykker har gennem de sidste 20 år vist et lille men ikke sikkert fald. Det har derimod antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang, her er der tale om en halvering af antallet.

Der er i mange år blevet arbejdet med at få bragt ulykkesantallet ned. Arbejdstilsynet har som en del af deres strategi frem mod år 2020 særligt fokus på bl.a. arbejdsulykker, og på mange arbejdspladser bliver der iværksat mange forskellige tiltag, der skal forebygge, at ulykker opstår.

Rapporten peger på, at det er vigtigt at satse på de rigtige metoder, hvis indsatsen skal have den ønskede effekt i forebyggelsen af arbejdsulykker. Der er f.eks. generelt god effekt ved at satse på tekniske og organisatoriske ændringer på arbejdspladsen. Der er en uklar effekt ved alene at have fokus på virksomhedens normer og kultur, og ingen effekt ved alene at forsøge at påvirke den enkeltes viden, holdning og adfærd.

Det allerbedste resultat fås ved at satse bredt og inddrage så mange metoder som muligt og på mange forskellige niveauer.

ARBEJDSMILJØEksperten arbejder generelt helhedsorienteret, og ser det derfor som helt naturligt at inddrage forebyggelsestiltag indenfor så bredt et felt som muligt.