Intern færdsel
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere
Vi har fået viden, struktur og klare regler for vores interne færdsel.
Steen Mølgaard
Fabrikschef, DTE Brande

Intern færdsel

Vi har fået viden, struktur og klare regler for vores interne færdsel.

Steen Mølgaard

Vi oplever, at risikoen for uheld er mindsket.

Af Steen Mølgaard, fabrikschef.

 

Intern færdsel uden uheld

Der er som noget helt nyt fokus på den interne trafik. De regler, som I kender fra den offentlige vej, er derfor godt på vej ind i jeres virksomhed.

Ændringen er opstået i kølvandet på en lang række uheld, der nemt har kunnet været undgået ved sund omtanke, bedre planlægning af køreveje samt adskillelse af den kørende og den gående trafik.

Færdsel og håndtering af gods i højden - skal ligesom for kranarbejde - udføres med den største forsigtighed kombineret med gode interne regelsæt, der overholde

Vi ved, at en reguleret trafik skaber langt bedre udsyn for de kørende og generelt mere tryghed for de gående. Samlet mindskes risikoen for uheld.

ARBEJDSMILJØEksperten har erfaringen og den nødvendige viden til at være din partner i sikker intern færdsel.

Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere