Hjælp til arbejdsmiljø og sikkerhed i din virksomhed

Drift og udvikling af sikkerheden er efterhånden blevet et vigtigt og værdsat ledelsesværktøj, som modsvar til de krav der stilles fra medarbejder- og på myndighedsside. Fokus er nu på de rette holdninger, den gode adfærd og positiv ændring af sikkerhedskulturer. ARBEJDSMILJØEksperten har hjulpet rigtig mange virksomheder til at holde dette fokus - og ved at det kan lade sig gøre.

Den menneskelige faktor afgør sikkerheden!

Naturligvis kan mange ulykker og arbejdsskader forhindres ved at planlægge og indrette arbejdspladsen på en sikker måde.
Det farligste element på arbejdspladsen er dog den enkelte medarbejders adfærd.
Undersøgelser viser entydigt, at langt de fleste ulykker ville være undgået, hvis vi hver især havde været fokuseret på sikkerheden ved udførelsen af vort arbejdet.
Sikkerhedskulturen er derfor den afgørende faktor, der skal arbejdes på for at kunne reducere antallet og alvorligheden af arbejdsulykker - så det kan mærkes.

ARBEJDSMILJØEksperten kan give jer den nødvendige viden og gennemslagskraft, der skal til, for at I kan arbejde målrettet og systematisk for en positiv udvikling af jeres sikkerhedskultur.

Vi er også gode til:

 • Sikkerhedsledelse / outsourcing.
 • Arbejdspladsvurdering (APV).
 • Sikkerhedsorganisering.
 • Ulykkeshåndtering og ulykkesforebyggelse.
 • Arbejdsmiljøledelse.
 • Arbejdsmiljøpolitikker.
 • Arbejdsmiljøcertificering.
 • Rådgivningspåbud / autoriseret arbejdsmiljørådgivning.
 • Intern færdsel.
 • Atex / Zoneklassificering.
 • Beredskabsplaner, førstehjælp og brandslukningsøvelser.