Biologisk arbejdsmiljø

Biologisk arbejdsmiljø handler om påvirkninger fra dyr, planter og produkter herfra. Om svampesporer, der kan påvirke åndedrætsfunktionerne og give hovedpine. Om indeklima, iltkoncentration og smitte med bakterier eller vira.

Vi er også gode til:

  • Skimmelsvamp.
  • Mikroorganismer.
  • Allergifremkaldende påvirkninger.
  • Hygiejne.