Ergonomi

Ergonomi handler om korrekt brug af kroppen. Om at undgå og ikke mindst forebygge skader og unødvendig slitage. Om håndtering af tunge emner, løft, træk og skub. Om ensidigt belastende og ensidigt gentaget arbejde.

Instruktion og viden er første skridt til forandring

Selv om det i sagens natur er i hver enkelt medarbejders interesse at gøre mest muligt for at forhindre arbejdsskader og nedslidning, kan det være vanskeligt at ændre arbejdsgangen hos den enkelte medarbejder.

ARBEJDSMILJØEksperten kan i samarbejde med virksomheden udvikle indsatser, som motiverer medarbejderne til at arbejde mere sikkert og undgå unødige belastninger af kroppen.

Vores indgangsvinkel kan være undervisning og instruktion, som er relateret til medarbejderens hverdag, det skaber interesse, nærvær og forståelse.

Implementeringen af viden sker i dialogen med de ansatte og ledelsen.

Dialogen fremmer muligheden for forandringer af arbejdsmiljøet for både den enkelte og for virksomheden generelt.

Vi er også gode til:

  • Arbejdsstillinger og arbejdsteknik
  • Individuel vejledning
  • Tilpasning af arbejdspladsen
  • LEAN og arbejdstilrettelæggelse
  • EGA og EBA
  • Tunge løft
  • Løft og personforflytninger
  • Inddragelse omkring TTA
  • Arbejdsfastholdelse
  • Øvelser og udspænding (fx ANT, parathedstræning)