Ergonomi og sundhedsfremme

DET KAN BETALE SIG AT INVESTERE I ARBEJDSMILJØET, VISER FLERE UNDERSØGELSER. - OGSÅ SELV OM DET ER KRISETIDER*

Fokus på ergonomi er ensbetydende med god personalepleje, samt forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning af medarbejderne. Det reducerer sygefraværet, giver større effektivitet, større ansvarlighed, bedre trivsel på arbejdspladsen og nedsætter risikoen for, at dine medarbejdere skal forlade arbejdsmarkedet før tid.

Smerter i ryg, muskler og led er de hyppigste årsager til fravær fra arbejdet, og de fysiske gener kan medføre nedsat kreativitet og effektivitet. Uanset hvilke arbejdspladser vi ser på, så er ergonomi en afgørende faktor for medarbejdernes velbefindende. Ved at investere i bedre ergonomi og sundhedsfremmende aktiviteter, sparer din virksomhed penge og medarbejderne undgår unødige belastninger og trusler på helbreddet. Derfor kan resultatet af et godt arbejdsmiljø også ses på bundlinien.

Med en hensigtsmæssig indretning og en bedre tilrettelæggelse af arbejdet, har din virksomhed mulighed for at skabe det optimale arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Arbejdet og arbejdspladsen bliver positive elementer i de ansattes liv og ikke kun et nødvendigt onde.

Ergonomi og sundhedsfremme involverer virksomhedens ansatte og giver større nærvær og forståelse. Det flytter de ansattes selvbevidsthed, omkring det arbejde de udfører, og resultatet er en bedre evne til at se udvikling og muligheder og tage større ansvar for sig selv og hinanden.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi mange års erfaring i implementering af sundhedsskabende aktiviteter. Vi tager temperaturen på din virksomheds fysiske arbejdsmiljø, rådgiver om – og planlægger ergonomiske forbedringer. Og vore forløb er naturligvis tilpasset den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder.

*Kilde: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø