ERGONOMISK RISIKOVURDERING som Prioriteringsværktøj

KVALIFICEREDE PRIORITERINGER GIVER GOD MENING OG PLUS PÅ BUNDLINJEN – PRIORITERING KRÆVER VIDEN.

Den nødvendige viden omkring ergonomiske risici kan ARBEJDSMILJØEksperten tilføre virksomheden ved gennemførelse af en ergonomisk risikovurdering af jeres arbejdsfunktioner.

Ved hjælp af et nyudviklet scoresystem med graduering af de ergonomiske risici i virksomheden kan vi hjælpe jer til at foretage mere kvalificerede prioriteringer.

ARBEJDSMILJØEksperten inddrager de forskellige aspekter af de ergonomiske arbejdsmiljøbelastninger i en analyse og risikovurdering. Vi har udviklet et nyt værktøj, som meget præcist kan indikere hvilke ergonomiske risici, der er forbundet med de forskellige arbejdsfunktioner.

Ud fra denne vurdering har virksomhederne mulighed for at foretage kvalificerede beslutninger om, hvilke forbedringer de ønsker at iværksætte indenfor fastlagte terminer og økonomi.

Virksomheden får stillet viden til rådighed inden for disse områder:

  • Vurdering af risiko for pludselig opståede skader.
  • En samlet vurdering af eksponeringstid for muskel- og skeletbesvær.
  • En dybdegående konsekvensanalyse af de enkelte funktioner og opgaver.

Det hele opsummeres i en overskuelig model, hvor de respektive ergonomiske risici bliver vurderet i et samlet scoringssystem - lige til at arbejde med.

Virksomheden modtager efterfølgende en let læselig afrapportering. Denne afrapportering bliver behandlet på et møde, hvor ARBEJDSMILJØEksperten bistår med udviklings- og løsningsforslag.

ARBEJDSMILJØEksperten har kvalificerede eksperter, som står klar til at servicere din virksomhed.