Fokus på Reaktionstræning

MINIMER DINE MEDARBEJDERES RISIKO FOR ARBEJDSSKADER, NEDSÆT SYGEFRAVÆRET OG MINDSK RISIKOEN FOR UDSTØDNING FRA FAGET

En stor del af arbejdsskaderne, for bl.a. hjemmehjælpere og SOSU-assistenter, skyldes pludselig opståede hændelser. Et forkert løft, et fald eller et pludseligt stræk er typiske eksempler på hændelser, der har overbelastet kroppen og ført til både større og mindre skader. For at mindske risikoen for sådanne skader, har det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med succes udviklet et træningskoncept, der reducerer medarbejdernes risiko for pludselig opståede arbejdsskader.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder vi kurser i Reaktionstræning, hvor minimering af ulykker og nedsættelse af sygefravær er i fokus.

Reflekshandlinger: Styrkelse af evnen til at reagere på en pludselig opstået hændelse. Hvis du er hurtig til at reagere på påvirkningen, bliver belastningen reduceret væsentligt og dermed undgås skader.

Udholdenhed: Styrkelse af de statiske rygmuskler. De statiske rygmuskler har stor betydning for en stærk og sund ryg. Hvis ryggen har en god statisk udholdenhed, er den ikke så udsat som en ryg med dårlig statisk udholdenhed.

Langvarig effekt: Reaktionstræning styrker din reaktionsevne. Virkningen af træningen er stor set uændret, selv et år efter træningsstop. Typisk har kursisterne bibeholdt mere end 80% af forbedringen, et år efter kursusforløbet.

Reaktionstræning henvender sig primært til ansatte i pleje- og omsorgsområdet, samt til personer der arbejder med ældre, handicappede og børn. Derudover har vi gode resultater fra andre sektorer, bl.a. offshore branchen og byggeindustrien, der involverer risikofyldt arbejde. Fælles for denne type jobs er, at det er vigtigt at kroppen er hurtig til at indstille sig på uforudsete påvirkninger. Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi anvendt reaktionstræning til personer, som er udstødte af arbejdsmarkedet med overvældende effekt. Deltagerne har fået langt større mod, selvsikkerhed og vilje til at starte et job, fordi de kropsligt er blevet ”vækket”, hvilket også har påvirket kursistens psykiske tilstand markant. Kontakt os for et uforpligtende møde.