Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø handler om påvirkninger fra omgivelserne. Om støj fra maskiner, kollegaer, kontorudstyr, radioer eller naboer. Om kulde, varme og træk. Om lugt og mekanik. Om luftfugtighed, belysning og statisk elektricitet.

God akustik gavner både helbred og effektivitet

Vi er omgivet af lyd - af samtaler, musik og støj fra både nær og fjern.

Vi hverken kan eller vil fjerne alle lyde, en dynamisk arbejdsplads medfører aktiviteter, som til tider kan være støjende, men med en behagelig akustik inspireres og trives vi med påvirkningerne.

Rum med dårlig akustik påvirker vores velbefindende mere, end vi er klar over. Vi bliver uoplagte, irritable, får måske hovedpine, ubehag og stress. Selv om grænseværdierne for støj er overholdt og forholdene således er i orden efter reglerne, er det en god idé at sikre, at de akustiske forhold er gode.

ARBEJDSMILØEksperten har udstyret og ekspertisen til at måle akustikken på arbejdspladsen og rådgive om forbedringer, der effektivt sikrer en bedre akustik og dermed et bedre arbejdsmiljø.

Vi er også gode til

  • Maskinsikkerhed.
  • Ventilation.
  • Indeklima.
  • Belysning.
  • Støjkortlægning og analyser.
  • Støjdæmpning.
  • Akustik og lydforhold.
  • Vibrationer.
  • PCB og asbest registeringer, analyser, sanering og rådgivning.