Fokus på risiko - HAZID

STYRING AF AKTIVITETER UD FRA GIVNE RISICI, GIVER FOR DE FLESTE GOD MENING.

Men er vi klar over, hvilke risici vi står over for, eller er det bare noget, vi tror?

For hvis vi har styr på disse, kan det jo ikke gå galt?

Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi stor erfaring med risikovurdering på mange forskellige typer af arbejdspladser.

Vi har stor erfaring med offshore branchen og hertil relaterede virksomheder, hvorfor vores tilgang primært bygger på deres kendte og gennemprøvede metoder. Fordi det er en velbeskrevet og gennemprøvet metode, tillader vi os at anvende de samme begreber som anvendes offshore, da det giver bedst mening.

Metoden er simpel og kan med stort udbytte anvendes i alle typer af virksomheder, private som offentlige.

ARBEJDSMILJØEkspertens tilgang til risikovurdering er som oftest:

  1. Indsamling og klargøring af information til farevurdering - HAZID.
  2. Afholdelse af HAZID session (rundering med fastlagt indhold/fokus og afrapportering).
  3. Bearbejdelse af HAZID output – efter ALARP princippet, som betyder, at arbejdet skal kunne udføres med så lav risiko for ulykker/belastninger som praktisk muligt.
  4. Undersøgelse og koordinering af mulige tiltag.
  5. Udarbejdelse af rapport og/eller katalog.
  6. Præsentation for ledelsen.

Alle indsamlede data sammenfattes i en RIL (risikoinventarliste), der anvendes til at fastholde og dokumentere data og eventuelle forbedringer.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder også virksomhedstilpassede kurser, til dem som ønsker at uddanne deres egne medarbejdere til at kunne foretage risikovurderinger og ulykkesforebyggelse.

Disse kurser kan tilpasses, så de fuldt ud er i overensstemmelse med kravene til efteruddannelse af arbejdsmiljøudvalgenes medlemmer.