Interne lyd- og støjforhold

EN STØJFULD ARBEJDSDAG KAN VÆRE BELASTENDE FOR ARBEJDSMILJØET OG GIVE DE ANSATTE VARIGE HØRESKADER.

ARBEJDSMILJØEksperten sikrer støjsvage arbejdspladser og maskiner ved at være med helt fra start ved planlægning og projektering af nye virksomheder og anlæg.

Mange års erfaring gør det muligt at vurdere og give løsninger til overholdelse af støjkravene i alle miljøer - fra sterile produktionsområder til værksteder og kontormiljøer.
ARBEJDSMILJØEksperten råder over moderne måle- og analyseudstyr. På en hurtig og effektiv måde måles og beregnes de nødvendige parametre for at kunne forbedre støj og akustikforhold på eksisterende arbejdspladser.

På baggrund af støjkortlægninger kan der om nødvendigt opstilles en støjhandlingsplan. Dette giver virksomheden et operationelt værktøj til at nedbringe støjen i et forløb, der giver flest decibel for pengene.

ARBEJDSMILJØEksperten rådgiver om praktiske muligheder for at nedbringe støjen fra den enkelte maskine og kan skitsere løsninger, der nedbringer støjen til det ønskede niveau eller forbedrer de akustiske forhold i arbejdsrummet.

Vor service indeholder typisk:

  • Afklaring af kundens ønsker og behov
  • Vurdering af støjforhold
  • Akustisk projektering af arbejdsrum
  • Kravspecifikation til leverandører
  • Samarbejde med leverandører om støjdæmpning

Medarbejdere, som er udsat for en støjbelastning på 80 dB(A) over en arbejdsdag, skal tilbydes en høreundersøgelse, hvilket vi kan tilbyde udført og gerne på virksomheden.

Den enkelte medarbejder får i forbindelse med undersøgelsen information om, hvorledes risikoen for høreskader mindskes.

ARBEJDSMILJØEksperten sikrer overholdelse af:

  • Arbejdstilsynets love og anvisninger
  • Virksomhedens støjpolitik
  • Kundens og brugerens ønsker

Med et indgående kendskab til branchens leverandører sikrer vi altid det bedste og rigtige valg, hvorved løsningerne altid kan udføres i rette kvalitet og til de billigste priser.