Ulykkesforebyggelse og ATEX-APV

Ulykkesforebyggelse med fokus på ergonomi

Personalet hos Affald & Genbrug hos DIN Forsyning har for nyligt haft et forløb, hvor medarbejderne på genbrugspladserne har fået undervisning i ergonomiske principper og fysisk parathed relateret deres arbejdsrutiner.

Ulykkesforebyggelse og ATEX-APV på 

DIN forsyning logo

- Vi ved, at viden kvalificeret til hverdagens udfordringer flytter grænser, siger fysioterapeut Conny Berggreen fra ARBEJDSMILJØEksperten.

Undervisning skal supplere dagligdagen

Arbejdsmiljørepræsentanten for Affald & Genbrug Leila Germandsen var glad for, at Conny Berggreen kom forbi og hjalp hende og kollegerne med vejledning i netop de løft, der er problematiske på en genbrugsplads. 

- Formålet var, at personalet ikke laver uhensigtsmæssige løft og håndteringer, som kan give helbredsmæssige følger for os. Arrangementet var ment som et led i det ulykkesforebyggende arbejde, vi laver i dagligdagen.

Tilpasset medarbejdernes behov

- Fordi arrangementet var tilpasset brugergruppen, oplevede deltagerne forløbet som spændende, vedkommende og relevant. Deltagerne var aktive, undersøgende og undrende, hvilket gav dem energi og virkelyst – og selv hjemmeopgaven blev løst med øje for udvikling og ikke med fokus på begrænsninger, fortæller Conny Berggreen fra ARBEJDSMILJØEksperten. 

QSE Chef Helle Bjerregaard ved DIN Forsyning har efterfølgende fået mange gode tilbagemeldinger fra medarbejderne.

- Målet er, at medarbejderne i større grad undgår skader/belastninger. Selvom det enkelte løft måske går fint, så kan det skade, hvis man gør det mange gange, eller også går gang nummer fem pludselig galt. Man enten taber noget eller forstrækker fx en muskel. Derfor er det rigtigt vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme og hjælper hinanden. Det kunne være med selve løftet, men det er mindst lige så vigtigt lige at gøre en kollega opmærksom på det, hvis man ser vedkommende løfter forkert. Det kan redde dem fra mange dage med sygemelding.

Helle Bjerregaard fra DIN Forsyning sendte efterfølgende nedenstående billede taget på dagen.

DIN forsyning

Conny Berggreen har udarbejdet en oversigt ”Statement omkring løft og håndtering”, hvoraf det fremgår, hvordan man skal løfte og håndtere de forskellige arbejdssituationer. Oversigten bruges i det daglige og medarbejderne giver udtryk for, at de anvender den i det daglige.

ATEX-APV

ex eksplotionsfareSideløbende med DIN Forsynings ergonomikampagne var Maiken Brarup, der er kemiker hos ARBEJDSMILJØEksperten, rundt i hele Affald & Genbrug hos DIN Forsyning og lave en såkaldt ATEX-APV.

ATEX er en forkortelse for atmosphere explosible, som er fransk og betyder eksplosiv atmosfære. En ATEX-APV er derfor en arbejdspladsvurdering for risikoen ved og med arbejde i en potentiel eksplosiv atmosfære. Alle brandbare stoffer, der afgiver gas, dampe eller støv til omgivelserne, indebærer en potentiel risiko for, at der kan dannes eksplosiv atmosfære af dette stof blandet med luftens ilt.

Mange virksomheder har et krav om at få udarbejdet en ATEX-APV. Hos DIN Forsyning er det de enkelte genbrugspladser, der er underlagt dette krav, idet de modtager alle forventelige typer af farligt affald og herunder også brandbare kemikalier både fra private og erhverv.

Der blev foretaget orienterende målinger for forekomst af organiske dampe, som indikator for generelle forekomster af brandbare dampe i lokalerne. Efterfølgende blev der udarbejdet en rapport omhandlende målingerne, og der blev i den forbindelse lavet en handleplan for Affald & Genbrug.

 

FAKTA om

DIN forsyning logo 

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab med drikkevand, spildevand og fjernvarme i Varde og Esbjerg Kommuner samt affaldshåndtering i Varde Kommune. DIN Forsyning er arbejdsmiljø OHSAS 18001 og miljø 14001 certificeret som bevis for, at de værner om både arbejdsmiljø og miljøet. Hos DIN Forsyning er de 230 engagerede medarbejdere. Helle Bjerregaard er chef for QSE-afdelingen, der har tre medarbejdere didekeret til arbejdsmiljø og miljø.