Kemisk arbejdsmiljø

Kemisk arbejdsmiljø handler om rengøringsmidler, maling, lak, lim, fugemasse (også PCB), asbest, overfladebehandlingsmidler, væsker og aerosoler. Om kendskab til produkterne og sikker anvendelse. Om ventilation og værnemidler. Om muligheder og risici.

REACH - skal jeg gøre noget??

Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi sat os godt og grundigt ind i REACH, som er EU's forordning om kemikalier, der trådte i kraft 2007.

REACH har det ædle formål at reducere mængden og farligheden af de kemikalier, vi bruger i industrien og på arbejdspladserne. Man kan vælge at se REACH som en forstyrrende begrænsning - eller man kan tage det som en udfordring, der skærper virksomhedens konkurrenceevne og innovation.

Vi vælger at tro, du helst vil det sidste, og vi er klar til at rådgive dig om virksomhedens brug af kemikalier, så virksomhedens arbejdsmiljø og miljøpåvirkning er så skånsom som muligt.

Økonomisk er der også store fordele ved at optimere kemikalieforbruget.

Vi er også gode til:

 • PCB og asbest registeringer, analyser, sanering og rådgivning.
 • Arbejdspladsbrugsanvisninger - APB.
 • Arbejdshygiejne.
 • Kemikalie styring.
 • Optimalt valg af kemikalier, herunder indkøbspolitik og substitution.
 • Sikkerhedsinstruktioner.
 • REACH.
 • KRAN vurdering.
 • Vurdering af kemikalier.
 • Sikkerhedsdatablade.
 • Værnemidler.
 • Målinger af støv, gasser og dampe.
 • Blodprøver (fx blodbly).