Konflikter

I alle relationer i livet hænder det, at vi kommer ud for uenigheder. Når vi har svært ved at acceptere, håndtere og rumme uenigheder kan det ende med en konfliktsituation. Konfliktsituationer kan være skadelige for alle, der er involveret både direkte og indirekte. Konflikter kan desuden have en tendens til at sprede sig som ringe i vandet i resten af organisationen.

”Mennesket er et mærkeligt væsen.

Det kan ikke læse skriften på muren,

før det står med ryggen mod den”

Adlai E. Stevenson

Konflikter kan være mange ting og kan blandt andet have udspring i mobning og chikane. Det kan være person til person - eller gruppekonflikter. Uanset hvor konflikten stammer fra har organisationen og individet mest ud af, at arbejdet aktivt med konflikten. Hos Arbejdsmiljøeksperten har vi flere redskaber til at løse konfliktspørgsmål. Vi arbejder med konflikter ud fra følgende tilgang:

Erkendelse – accept – behov – udvikling - implementering

Undgå konflikter ved at lære noget om konflikthåndtering i Teams. Vi arbejder med TKI, et konflikthåndteringsredskab, som beskriver en persons konflikthåndteringsstil ud fra fem forskellige måder at nærme sig en konflikt. Formålet med at anvende TKI er at øge effektiviteten i håndtering af konflikter ved at bestemme sig for den strategi, som passer bedst i en given konfliktsituation.

Kontakt os, hvis du vil vide hvordan I kan lære mere om at løsekonflikter eller hvordan i løser en konflikt i har lige nu.