MBTI - Psykologiske testværktøj

GENNEM MBTI® PERSONLIGHEDSVÆRKTØJ KAN Du BLIVE KLOGERE PÅ DIN OG DINE ANSATTES PERSONLIGHEDSTYPER OG DERIGENNEM ØGE VIRKSOMHEDENS EFFEKTIVITET

MBTI® spørgeskemaet (Myers-Briggs Type Indicator®) er verdens mest udbredte personlighedsspørgeskema. Der udfyldes mere end 3,5 mio. spørgeskemaer i hele verden hvert år, og der er over 13.000 kvalificerede brugere i Europa. Det er baseret på over 50 års forskning og udvikling og er tilgængelig på 19 sprog.

MBTI® tests beskriver en persons personlighedspræferencer og repræsenterer disse i fire dimensioner: Introversion eller Ekstroversion, Sansning eller Intuition, Tænkning eller Føling og Vurdering eller Opfattelse.

De forskellige kombinationer af disse præferencer resulterer i 16 „personlighedstyper“. Hver af dem er tilknyttet et enestående sæt adfærdsmæssige kendetegn og værdier. De er et nyttigt udgangspunkt for individuel feedback, selvudforskning og gruppediskussioner. Anvendelsesmulighederne inkluderer:

Personlig udvikling
Forstå foretrukket arbejdsmåde, og hvordan man udvikler denne for at blive mere effektiv.

Administrations - og lederskabsudvikling
Hjælpe direktører og ledere med at anerkende deres personlige stils indflydelse på andre. Identificere deres styrker og de områder, de kan have brug for at udvikle for at blive mere effektive. Kan bruges som en del af et ledercoachingprogram.

Teambuilding og gruppeudvikling
Øge bevidstheden om gruppens arbejdsmåde. Dermed kan man forbedre gruppens kommunikation, problemløsning samt tilskynde til at anerkende mangfoldighed og løse konflikter.

Organisatoriske forandringer
Forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

Forbedring af kommunikation
Hjælpe andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

Det kan også bruges til:

Uddannelses - og karrierevejledning
At identificere lærermåder og motivationer, forbedre undervisningsmetoder og yde karrierevejledning.

Rådgivning i relationer
At forbedre kvaliteten af relationer og samspillet ved at forstå og værdsætte forskelle