Organisationen

En succesfuld organisation, der arbejder dynamisk med kulturen og hele tiden sikrer, at der er overensstemmelse med de visioner, mål og værdier virksomheden arbejder efter, har med stor sandsynlighed også en større grad af medarbejdertilfredshed.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten arbejder vi med virksomhedens kultur og laver forløb, der implementerer kulturen gennem adfærd, så vi når hele vejen rundt i organisationen. Adfærd skaber kultur, der virker befordrende på samarbejde.

Kommunikation er en stor del samarbejdskulturen. Vi samarbejder med jeres organisation for at stille skarpt på kommunikationsadfærd og sprog.

Vi laver sygefraværsprojekter der virker. Ved at arbejde med holdninger til tilstedeværelsen og stor grad af medarbejderinvolvering skaber vi en kultur, der mindsker sygefraværet væsentligt og derved øges medarbejdernes trivsel og virksomhedens indtjening.

”Shoot for the stars,
you might hit the moon”

Den der kender målet har også muligheden for at ramme det! Kender dine medarbejdere virksomhedens mål og værdier? Og er de bevidste om hvilken kultur i ønsker i jeres organisation? Er værdierne gjort levende, så de er en naturlig del af hverdagen i alle relationer, det være sig mellem kolleger, kunder, leverandører og andre interessenter. Når værdierne er implementeret kan du højne medarbejdernes stolthed over at være ansat i din organisation. ARBEJDSMILJØEksperten hjælper dig med at gøre processen levende så medarbejderne brænder for, at det I ønsker at være kendt for også er det i bliver kendt for.

Vi arbejder ud fra følgende model:

Undersøgelse – procesopbygning – læring – implementering – evaluering

Vi inkluderer naturligvis forskellige modeller alt efter opgaven, nogle af vore ”værktøjer” kan du læse om her på siden.