Sygefravær

FRA SYGEFRAVÆR TIL TILSTEDEVÆRELSE

EN LEVENDE PROCES, DER SKABER TRIVSEL OG OVERSKUD, SAMT MERE LOYALE OG TILFREDSE MEDARBEJDERE.

Fokus på fravær kan fremme trivslen i organisationen.

Med ny lovgivning på fraværsområdet har virksomhederne fået brugbare redskaber til at fastholde syge medarbejdere. Ønsker I viden herom og vejledning i brug af mulighederne? Ønsker I reduktion i fraværsudgifterne? Ønsker I tilfredse medarbejdere?

Prøv det hos jer:

• Vejledning og redskaber til systematisk forebyggelse og håndtering af fravær
• Hjælp til udarbejdelse af politik
• Træning i fraværssamtaler
• Information om lovgivning på området
• Vejledning omkring afholdelse og indberetning af lovpligtige fraværssamtaler
• Sparring i konkrete situationer

Udgangspunktet er jer

Vi involverer medarbejdere, skaber ligeværdighed i processen og sikrer tydelige mål og delmål, så vi sammen får skabt de ønskede resultater. Med udgangspunkt i virksomhedens værdier og politikker samt ledelsens vilje til at skabe rum og plads for processen arbejder vi målrettet på at skabe ejerskab i alle led i organisationen.

Gennemprøvet

Metoderne er gennemprøvet både i private og offentlige virksomheder. Hver enkelt proces skræddersys efter dine ønsker og behov.

Sådan kommer du i gang

Vil du vide mere om ”fra sygefravær til tilstedeværelse” så kontakt os på tlf.: 8236 3670 eller E-mail: mail@ameksperten.dk og aftal et uforpligtende møde.