Sundhed

Arbejdsmiljøet påvirker alle på en arbejdsplads, men skal ikke belaste mennesket. Sundhed i arbejdsmiljøet bevirker større trivsel på arbejdspladsen, deraf større arbejdsglæde og forbedret produktivitet. Sundhed hele dagen nedsætter omkostninger ved sygefravær for både mennesket, virksomheden og samfundet.

Få overskud - det gør livet sjovere.

Sundhed handler om, at I trives og har det godt, både socialt, fysisk og mentalt.

At I har styrke og kræfter til at klare hverdagen på jobbet og derhjemme.

At I har livskraft og oplever at have et godt helbred og velbefindende.

For at inspirere jer til større sundhed på arbejdspladsen/generelt - kunne indsatsen være, at:

 • sætte tal på jeres sundhed (målinger og test)
 • udarbejde strategi og plan til ændring for den enkelte (sundhedsprofil og sundhedssamtale)
 • udarbejde sundhedspolitik for virksomheden
 • iværksætte kampagner efter behov

Lad ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med at gøre virksomheden til en sund arbejdsplads. Vi arbejder systematisk, og hjælper jer i gang med sundhedsfremmende projekter, der involverer hele organisationen.

Vi er også gode til:

 • Helbredskontrol af natarbejdere
 • Sundhedstest og -målinger
 • Udarbejdelse af personlige sundhedsprofiler
 • Individuel rådgivning via sundhedssamtale
 • Sundhedsfremme kampagner
 • Rygeafvænning via laserakupunktur
 • Høretest og vejledning
 • Livsstil forandringssamtale
 • Kost og motion