Personlig sundhedsprofil

MED UDARBEJDELSEN AF EN PERSONLIG SUNDHEDSPROFIL FOR DINE MEDARBEJDERE, KAN DIN VIRKSOMHED FÅ SAT TAL PÅ SUNDHEDEN.

Jo bedre form man er i, des mere præsterer man på sit arbejde, og den fysiske form påvirker i høj grad både kvaliteten og kvantiteten af det udførte arbejde, viser undersøgelser. Hvert år er over 100.000 hospitalsindlæggelser relateret til fysisk inaktivitet, og fysisk inaktive medarbejdere tegner sig for 3,1 mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet*.

Med en sundhedsprofil fra ARBEJDSMILJØEksperten, kan dine medarbejdere få en status over deres sundhed og blive motiveret til eventuel forandring af dårlige vaner.

Målingerne består bl.a. af:

  • Blodtryksmåling
  • Blodsukker
  • Total kolesterol, HDL, LDL og triglycerider
  • Hæmoglobin (jernprocent)
  • Udregning af BMI
  • Måling af fedtprocenten
  • Vejledende høretest
  • Konditest (cykeltest max. watt)
  • Muskelstyrketest af relevante muskelgrupper
  • Muskelbalance af relevante muskelgrupper

Der anvendes måleudstyr med samme kvalitet og præcision som udstyret brugt i almindelige lægepraksiser.

Efter test og målinger, gennemføres rådgivende samtale med udgangspunkt i medarbejderens aktuelle sundhed. Resultaterne fra målingerne vil blive vurderet ud fra sundhedsmæssige overvejelser, og udleveret til den enkelte i overskuelig form. Samtalen resulterer derefter i udarbejdelse af en individuel handleplan. Virksomheden får en samlet rapport over sundhedstilstanden og mulige indsatsområder.

Vi anbefaler desuden opfølgning i form af en motiverende samtale, eller ved at foretage nye retningsgivende test/målinger.

Forløbet kan naturligvis tilpasses den enkelte virksomhed.

*Kilde: Pronk NP, Martinson B, Kessler RC, Beck AL, Simon GE, Wang P. The association between work performance and physical activity, cardiorespiratory fitness, and obesity. J Occup Environ Med 2004;46(1)19-25 og „Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark“, SFL, juni 2006