Psykisk arbejdsmiljø

Det handler om mennesker

Godt psykisk arbejdsmiljø skaber trivsel på arbejdspladsen og dermed motiverede og energifyldte medarbejdere – vi ved, at et godt psykisk arbejdsmiljø giver færre sygedage, kreativitet i opgaveløsning, øget kvalitet og produktivitet.

Det er i særdeleshed en fordel for virksomheden, hvis arbejdsgivere og medarbejdere skærper bevidstheden om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø gør, at medarbejderne investerer det fornødne engagement og lever op til de krav, der stilles på en arbejdsplads, der er under konstant udvikling. Det er således en fordel for virksomheden, hvis arbejdsgivere og medarbejdere skærper bevidstheden om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø.
ARBEJDSMILJØEkspertens konsulenter tilbyder viden og seriøsitet på området.  Vi inspirerer til at skabe vækst, der bygger på medarbejderes engagement og trivsel på arbejdspladsen.

Vores arbejde kan inspirere til

  • Udvikling af virksomhedens kultur, kommunikation og samarbejde.
  • Styrkelse af virksomhedens sociale kapital. Dvs. at relationer gøres stærkere og mere positive. 
  • At skabe trivsel og forebyggelse af bl.a. mobning og stress.
  • Effektiv håndtering af konflikter og udbytterig læring heraf.
  • Bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer.
  • Åben og tydelig ledelse.
  • Fokus på sygefravær.

Vi arbejder for at processen bliver dynamisk og fremadrettet. Vi arbejder systematisk for at sikre, at jeres målsætninger bliver til virkelighed. I arbejdet har vi fokus på både medarbejder- og ledelsesinvolvering, samt klar og vedholdende kommunikation.