Høje følelsesmæssige krav i jobbet

Følelsesmæssige krav kan opstå, når man arbejder med mennesker, der har svært ved at håndtere den situation, de står i. F.eks. alvorligt syge, psykisk syge, socialt belastede eller kriseramte mennesker. De følelsesmæssige krav varierer fra job til job, men fælles for kravene er, at de kan føre til overbelastning hos den enkelte medarbejder.

Hvornår er kravene for høje?

Den følelsesmæssige belastning kan blive for stor, hvis man ofte arbejder med mennesker i vanskelige livssituationer. Presset forværres, hvis man samtidig arbejder under tidspres eller med forandringsprocesser. Det er den samlede mængde af belastninger, samt personalets muligheder for at håndtere belastningerne, der afgør om kravene er for høje.

Konsekvenser

 • Stress symptomer hos enkeltpersoner og stress symptomer i gruppen.
 • Energien går fra kerneopgaven.
 • Samarbejdsproblemer mellem kolleger.
 • Uoverensstemmelser imellem medarbejdere og ledere.
 • Konflikter med borgere.
 • Faldende faglighed.
 • Sygefravær øges.

Nødvendigt at kunne tackle kravene 

Når følelsesmæssige krav er et vilkår i jobbet, er det nødvendigt, at du som ansat er klædt på til at tackle kravene. Ligeså vigtigt er det, at du kan regne med støtte fra kolleger og ledelse.

Som udefrakommende kan vi hjælpe jer

 • Følelsesmæssigt bearbejdning af oplevelser.
 • Hvordan I i hverdagen kan arbejde med kollegial sparring.
 • Håndtere de udfordrende situationer på nye måder.
 • Fremme egen forståelse for og accept af krav og vilkår i jobbet.
 • Styrkelse af jeres indbyrdes samarbejde i gruppen.
 • Forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledere.
 • Bevare den gode holdånd og løfte i flok.

Vi tilbyder blandt andet