Få det optimale ud af dine lederressourcer

Lederudvikling og -supervision tager udgangspunkt i din rolle som leder og stiller skarpt på, hvordan du kan styrke dit personlige lederskab og evner til gennem ledelse, at nå de mål og løse de opgaver som du og dit team har.

I et lederudviklingsforløb spiller dine mål og din nysgerrighed på egen ledelsesstil en central rolle for det der arbejdes med.

Eksempler på temaer for lederudvikling og -supervision

 • Øge din indsigt og forståelse for rollen som leder.
 • Personligt lederskab.
 • Indsigt i din personlighed og øge udnyttelsen af dit potentiale.
 • Arbejde med relationer – medarbejdere, kollegaer, ledelse og kunder.
 • At realisere nye potentialer og træffe nye valg.
 • Ledelse i forandringstider.
 • Håndtere egen stress og medarbejderes stress.
 • Gruppedynamik og teamledelse.
 • Kultur med åben og anerkendende kommunikation.
 • Coaching af medarbejdere.

Formål
Udvikling af individuelle kompetencer og sparring indenfor ledelse. 

Målgrupper
Direktører, Ledere, Marketingchefer, Salgschefer.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder

 • Ledersparring, som gives på enkelte helt konkrete problemstillinger.
 • Ledersupervision, hvor lederen sideløbende med en konkret problematik laver personligt udviklingsarbejde, der sætter hans/hendes ressourcer bedre i spil som leder. Ledersupervision kan være en enkelt gang, eller et forløb.
 • Supervisionspakke, hvor der sættes fokus på centrale ledelses temaer og samtidig personlige udviklingstemaer. 
 • Kursus Personaleledelse og udvikling”. I en ledergruppe fra en enkelt virksomhed eller en sammensat gruppe fra forskellige virksomheder, arbejdes der med centrale ledelses temaer, samt udnyttelse af udviklingspotential hos lederne.

Metode
Fælles for alle produkter indenfor lederudvikling er, at de beror på et nært og tillidsfuldt samspil imellem en erfaren konsulent og lederen. Forløbene er omfattet af tavshedspligt. Fagligt arbejdes der med oplevelser fra dagligdagen og disse udnyttes til videreudvikling af ledelseskompetencer og implementering i hverdagen.