Supervisionspakke til ledere

Formålet med denne pakke er at inspirere lederen til at arbejde med sit personlige lederskab som udgangspunkt for daglig personaleledelse. 

Overordnede emner

  • Personligt lederskab.
  • Lederens rolle.
  • Ledelse i krydspres.
  • Ledelse i relation til medarbejder.
  • Stresshåndtering af andres og egen stress.
  • Gruppedynamik-teamudvikling.
  • Kompetence udvikling i forhold til åben og autentisk kommunikation.
  • Coaching af medarbejdere.
  • Konflikthåndteringsværktøj.

10 sessioner indeholder

Overblik over aktuel arbejdssituation, problemstillinger, målsætning for forløbet.
Dine ledelseskompetencer og udviklingspotentiale.
Mulighed for bearbejdelse af aktuelle problematikker i eget ledelsesarbejde.

Udviklingspotentiale i dit team.
Teoretisk grundlag for gruppeproblematikker.
Teori om åben kommunikation / forsvarspræget kommunikation.
Implementering af en kultur med åben og anerkendende kommunikation.
Overblik og evaluering af udviklingsprocesser i eget team.

Videreudvikling af eget coaching redskab.

Hvad er det videre udviklingsarbejde i dit team og med din egen ledelsesstil?
Evaluering.

Metode
Vores metodiske tilgang er ubetinget anerkendende kommunikation.
Der arbejdes med coachende samtaler ud fra aktuelle ledelsesproblematikker i egen virksomhed.
Sideløbende med det arbejdes der med dine personlige udviklingsmål, som leder.
Indholdet vil kunne forskydes / tilpasses, alt efter behov.