Rådgivning om sygefravær, en systematisk indsats.

Erfaringer viser, at der er størst succes med indsatser mod sygefravær, hvis både arbejdsmiljømæssige, sundhedsmæssige, psykologiske og sociale aspekter inddrages.
Derfor er indsatsen mod sygefravær ofte flerstrenget.

En systematisk indsats starter med en afdækning af arbejdsmiljømæssige udfordringer.
Resultatet analyseres og i samarbejde med jer, finder vi løsningsforslag, der passer til jeres virksomhed.

I processen arbejdes der også med implementering af indsatsen på lang sigt. Vi lægger vægt på at processen, skal skabe engagement hos både ledere og medarbejdere.

Tiltag kan ske på flere fronter.
Der kan være problemstillinger, som kræver en ledelsesmæssig indsats og der kan være individuelle problemstillinger, som kræver en særlig indsats for den enkelte. I nogle tilfælde kan det være en fordel at fokusere på teamets funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

I processen arbejdes der også med implementering af indsatsen på lang sigt.
Vi lægger vægt på at processen, skal skabe engagement hos både ledere og medarbejdere. Det er naturligt at inddrage både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i processen, samt lægge vægt på kontinuerlig og klar information til alle implicerede.

Fastholdelse af medarbejdere

Rådgivning om sygefravær kan også være i forhold til fastholdelse af en enkelt medarbejder. Herunder individuel tilpasning af arbejdsopgaver og forventningsafstemning mellem medarbejder og ledelse.