Social Kapital

-kan måles og udvikles

Virksomhedens sociale kapital defineres som den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse virksomhedens kerneopgave.

Social kapital handler om relationer og samarbejde på arbejdspladsen, hvilket har betydning for, hvordan virksomheden er i stand til økonomisk at klare sig. Når en virksomhed har skabt gode relationer og et godt samarbejde, på alle niveauer, er det med til, at virksomheden kan løfte de fremtidige kerneopgaver, - også i svære tider.

Forskellige afsæt

  • Spørgeskema om social kapital.
  • Systematisk og målrettet arbejde med de tre diamanter: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
  • Skabe dialog og refleksion om, hvad der skaber en høj social kapital.

Bygger på en anerkendt metode

ARBEJDSMILJØEkspertens koncept bygger på det anerkendte spørgeskema, som er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt andre håndgribelige værktøjer til at udvikle social kapital i virksomheden.

En undersøgelse er givet rigtig godt ud og giver et grundlag for at udvikle samarbejdsrelationer i organisationen. Man svarer på 12 spørgsmål, hvilket relativt hurtigt kan gøres via ARBEJDSMILJØEkspertens internetbaserede system. 

Arbejdet med at opbygge social kapital tager tid og skal ses som en strategisk indsats, som inddrager såvel top som bund i organisationen, den strategiske ledelse, ledere og medarbejdere. 

Undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem social kapital og stressniveau, effektivitet og produktivitet. Med de nye værktøjer har ARBEJDSMILJØEksperten nogle handlingsorienterede begreber og metoder til, at arbejde med social kapital. De nye værktøjer gør arbejdet mere konkret og værdierne mere synlige for den enkelte virksomhed, der ønsker at sætte social kapital i fokus.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe Jer i arbejdet med at højne social kapital på din arbejdsplads.

Ring og hør nærmere, så laver vi et konkret tilbud til jer.