Forebyggelse og håndtering af stress

Stress er en tilstand, hvor krop og psyke er anspændt og i øget alarmberedskab. Hvis dagligdagen bliver permanent presset, kan man få en vedvarende overbelastning af krop og psyke, og der kan komme symptomer på stress. 

Stress har en række konsekvenser, der kan medføre store omkostninger for såvel virksomheden som medarbejderne.

Pressede arbejdsforhold er mere reglen end undtagelsen på danske arbejdspladser. Der er travlhed og det bliver ofte vanskeligt for den enkelte at få den nødvendige arbejdsro og bevare følelsen af at gøre et godt stykke arbejde. 

Stress har en række konsekvenser, der kan medføre store omkostninger for såvel virksomheden som medarbejderne. Det er derfor sund fornuft at håndtere arbejdsmiljøet, så man ikke får stressede medarbejdere.

I Danmark har man omkring 35.000 sygemeldinger dagligt på grund af stress. Ca. 430.000 danskere - svarende til 10-12% har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Kilde: www.stressforeningen.dk

Håndtering af stress

Stress kommer ofte snigende og kan ramme alle. Ofte er det kolleger, der registrerer ændret adfærd, som kan være de første tegn på stress.

Er en medarbejder stress-ramt, går det ud over arbejdsevnen og livskvalitet. For at hindre at stress bliver så alvorlig, at det medfører sygemelding og måske invaliditet, må der tages hånd om det.
Jo før I iværksætter handlinger, jo større chance har I for at minimere skaderne.  

Hvad kan virksomheden gøre

  • Sæt trivsel på dagsordnen.
  • Anvend åben kommunikation og respekter, at mennesker oplever forskelligt.
  • Giv ledelsesmæssig opbakning til at håndtere stress.
  • Inddrag medarbejderne for at skabe stress reducerende tiltag.
  • Indhent professionel bistand til at styre processen.
  • Tilbyd individuelle stress-samtaler.

Har I en sygemelding

En medarbejder, der er sygemeldt med stress, vil ofte have været overbelastet gennem længere tid. Noget kan skyldes arbejdsforhold, andet kan være forårsaget af private forhold og egne måder at håndtere livet på.
Uanset hvad, så har medarbejderen brug for overblik, ro og aflastning og ikke mindst et godt og trygt samarbejde med arbejdspladsen.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder

Vores konsulenter tilbyder rådgivning og sparring omkring arbejdet med stress, og sammensætter undervisningsdage og kurser tilpasset lige præcis jeres behov.
Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med forebyggelse og nedbringelse af stress.