Individuelle stress-samtaler

I rolige rammer tilbydes den stress-ramte medarbejder samtaler med en psykoterapeut eller psykolog.

I samtalerne er der fokus på de problematikker, der udløser stress samt muligheder for personlig stresshåndtering.

I samarbejde dannes der overblik over den aktuelle situation og hvilken hjælp medarbejderen har behov for.

De første samtaler vil typisk have en beroligende effekt. Målet er i sidste ende, at medarbejderen bliver bedre til at forebygge stress og bevare egen trivsel.

Gode stress-samtaler sikrer hurtigere tilbagevenden til arbejdet og forebygger at tilstanden forværres.