Supervision

I supervision er formålet, at der sker en bearbejdning af en faglig problemstilling.

I gruppesupervision igangsættes en proces, hvor der er god basis for:

 • Følelsesmæssig aflastning. 
 • At skærpe fokus på faglighed og mål.
 • At øge samhørighedsfornemmelsen i personalegruppen.
 • At skabe et godt samarbejdsklima.

Det er deltagerne, der er i fokus med deres forskellige arbejdsmæssige udfordringer. Supervision kan udføres individuelt eller i gruppe. I den individuelle supervision er der særlig lejlighed til at fordybe sig i egne udfordringer og udviklingsmuligheder.

Metoder i supervision

Der lægges vægt på videreudvikling af jeres ressourcer og personlige udvikling, i forhold til jeres arbejdssituation.

Supervision kan praktiseres på forskellige måder med hensyn til form og indhold. Vi anvender strukturerede og gennemprøvede metoder. Fra starten defineres en klar ramme som sikrer anerkendende kommunikation og at alle kan komme til orde.
Selve supervisions fokus og mål for supervisionen aftales i fællesskab.

Supervisors rolle

Som supervisor, sætter vi en proces i gang, der hjælper deltagerne til at reflektere og udvikle egen praksis. Vi er specialister i processen, men ikke i jeres arbejdsforhold. Derfor lægges der vægt på videreudvikling af jeres ressourcer og personlige udvikling, i forhold til jeres arbejdssituation.

Ved at deltage i supervision får I mulighed for at øge jeres viden og evne indenfor:

 • Anerkendende kommunikation samt spørge- og samtaleteknik.
 • Metoder til reflekterende processer.
 • Viden og evne til at skelne, hvad der sker i kommunikationen mellem mennesker.

Vi tilbyder

 • Supervision i teams.
 • Individuel supervision.
 • Oplæring i kollegial supervision.
 • Uddannelse, træning og supervision af stress-coaches og trivselsmedarbejdere.

Relaterede ydelser