Trivsel, samarbejde og kommunikation

Trivsel kan afhænge af flere faktorer. Det kan f.eks. afhænge af indholdet af medarbejderens opgaver og organisering heraf, arbejdsrelationer, støtte fra chefen og kolleger og om der er overensstemmelse mellem virksomhedens og medarbejdernes værdier.

Personlige forhold som fysisk tilstand, trivsel i privatlivet og balancen mellem arbejde og privatlivet påvirker også arbejdsglæden.

Sygefravær

Forskning indenfor området viser, at en tredjedel af sygefraværet i organisationer skyldes faktorer i arbejdsmiljøet.

Forskning indenfor området viser, at en tredjedel af sygefraværet i organisationer skyldes faktorer i arbejdsmiljøet. Sygefraværet kan opstå på baggrund af fysiske belastninger, men forårsages i stigende grad af de psykiske faktorer. 

Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygger sygefravær. Derfor er I allerede godt i gang med at forebygge sygefravær, når I gennemgår de arbejdsmiljøproblemer, der må være på jeres arbejdsplads.

Vi tilbyder

Rådgivning om sygefravær, et systematisk tiltag, som kan indbefatte:

Kontakt os, og lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med trivsel og sygefravær.