Psykisk APV og trivselspolitik

Har I brug for hjælp til gennemførelsen af APV, kan vi være behjælpelige med forskellige værktøjer:

  • Interviews.
  • Spørgeskema.
  • Elektronisk APV.

De 5 faser i APV'en er:

1. Identifikation og kortlægning.
2. Beskrivelse og vurdering.
3. Inddragelse af sygefravær.
4. Prioritering af handleplan.
5. Implementering og opfølgning.

ArbejdsmiljøEksperten er behjælpelig med overblik og udførsel af processen.

Trivselspolitik

En trivselspolitik skal sikre fælles referencerammer og mål for trivsel i virksomheden. Processen omkring udarbejdelsen er vigtig, for det er her, medarbejdere og ledere, i fællesskab formulerer deres ønsker og forventninger til hinanden. Dette er basis for at sikre fælles ejerskab, så trivselspolitikken bliver et nærværende arbejdsredskab.
Vi kan vejlede jer i udarbejdelse af en trivselspolitik eller vi kan facilitere en proces, hvor I i fællesskab udformer en politik.