Quentic – Bæredygtighed
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Quentic | Bæredygtighed

Få ét samlet digitalt overblik over jeres klimaaftryk og ­reduktionsmulighederne.

I dag skal danske virksomheder forholde sig til bæredygtighed som et afgørende konkurrence­parameter og en central del af den daglige drift. Forbrugere, investorer, medarbejdere og beslutningstagere kræver, at virksomheder dokumenterer deres klimaaftryk og proaktivt bidrager til den grønne omstilling. Desværre mangler mange virksomheder viden og kompetencer til at skabe overblik og reducere CO2‑udledning på tværs af værdikæden. Det gør virksomhederne sårbare over for kritik, og samtidig går de glip af konkurrencefordele og fremtidige indtjeningsmuligheder.

Genkender I følgende udfordringer i den daglige drift?

  1. Man mister overblikket. Interessenternes forventninger til bæredygtighed ændrer sig hele tiden. Dét der var grønt i går, er sort i dag. Og dét vi må i dag, må vi ikke nødvendigvis i morgen. Samtidig er der utallige definitioner og krav til begrebet ”bæredygtighed” fra forskellige interessenter. De fleste virksomheder mister overblikket, før de overhovedet kommer i gang med arbejdet, og det er svært at træffe proaktive beslutninger uden et samlet datagrundlag og en overskuelig software løsning, der samler al information ét sted.

  2. Man bruger for meget tid. På grund af manglende overblik og struktur bruger virksomheder for meget tid på at forsøge at skabe overblik og indsigt, i forsøget på at leve op til de mange krav og forventninger. Virksomhedens repræsentanter ender hurtigt med at bruge for meget tid på at søge information om CO2‑udledning i sektorer og via produkter, og det kan virke uoverskueligt og endeløst at skabe overblik. Det er unødig tid der går fra andre opgaver, som kunne skabe værdi for virksomheden. Manglende effektivitet er ofte resultatet.

  3. Man mister konkurrencefordele. Det er blevet god forretningsskik at have styr på sit klimaaftryk. Alle virksomheder forventes i dag at have en proaktiv (bæredygtigheds)strategi for effektivt at reducere sin CO2‑udledning. Det er en forudsat betingelse for at drive virksomhed i fremtiden. Hvis ikke man har styr på sin udledning, har man ikke styr på sin forretning. Dermed går man glip af potentielle konkurrencefordele som nutidens og fremtidens forbrugere efterspørger. Få styr på det, før konkurrenterne.

  4. Man får dårlig omtale. I sidste ende kan konsekvenserne være store for virksomhedens omdømme. Interessenter kræver, at virksomheder udviser samfundsansvar og til enhver tid kan dokumentere sin CO2‑udledning – og ikke mindst en plan for reduktion af selvsamme. Hvis man som virksomhed skal bevare sit gode omdømme, skal der være styr på klimaaftrykket, og der skal være en klar plan for at reducere det. Det er ikke kun ”rart at have” – det er ”skal have”.


Få ét samlet digitalt overblik og om­kostningseffektivt HSEQ system.

Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten kan tilbyde jeres virksomhed en fyldestgørende løsning til håndtering af jeres arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Løsningen består af brugervenlig software samt personlig rådgivning, der kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå resultater, der kan ses på bundlinjen. Med Quentics software løsning og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning er I godt fremtidssikret. Lad os gør dét, vi er gode til – så I kan gøre dét, I er gode til.

Quentic – Overblik. Effektivitet. Bundlinje.
Med Quentics software løsning kan vi sikre jer et godt overblik over data, arbejdsopgaver og processer på tværs af virksomheden. Ét samlet system, der kan skræddersyes til jeres behov. Systemet gør det muligt at håndtere, evaluere og optimere virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed (HSEQ).

ARBEJDSMILJØEksperten – Rådgivning. Dialog. Sparring.
Sammen med softwareløsningen følger indsigt og rådgivning fra os, som hjælper med at nedbryde kompleksitet og opnå resultater – både på kort og lang sigt. Hvad end I har brug for hjælp til APV, sikkerhedsrundering, ulykkesrapportering, risikovurdering, lovlister eller en fuld 360° HSEQ-løsning, der kommer hele vejen rundt, så har vi løsningen.

Bæredygtighed – Sådan løser vi jeres udfordringer i fællesskab!

  1. Genvind overblikket. Med Quentic og ARBEJDSMILJØEkspertens løsning kan I bevare overblikket over gældende love og standarder inden for bæredygtighed og konstant være på forkant med at beregne, optimere og reducere jeres CO2‑udledning. Via vores visuelle dataoversigt gør vi jer i stand til at træffe oplyste valg, der kan ses på bundlinjen.

  2. Undgå spildtid. Vores løsning gør jer i stand til at få indsigt i virksomhedens drift og CO2‑udledning, så I kan bruge ressourcerne effektivt. Samtidig bliver opgaven for medarbejderne mindre, ikke større. Vi gør dét, vi er gode til, så I kan gøre dét, I er gode til.

  3. Skab konkurrencefordele. Vores løsning sikrer, at I er i stand til at reducere jeres CO2‑udledning hurtigt og effektivt, så I kan give konkurrenterne baghjul. Til gavn for drift og udvikling på kort og lang sigt. CO2‑besparelser, energibesparelser og materialebesparelser er nogle af de positive resultater.

  4. Styrk omdømmet. Når I har overblik over jeres forretning og CO2‑udledning, og I har skabt en effektiv infrastruktur, bliver det nemmere at styrke jeres omdømme. Vores løsning gør jer i stand til både at kommunikere dokumenterede resultater og fremtidige reduktionsplaner til relevante interessenter, så I løbende udvikler relationen, så det kan ses på bundlinjen.

Vi hjælper jer i gang med disse fire trin:
1. Identifikation af relevante indsatsområder.
2. Opsætning af program og introduktion af brugere.
3. Generering af fuldt opdateret dataoversigt og system.
4. Løbende rådgivning, sparring og vedligeholdelse.

Download databladet BÆREDYGTIGHED her.

Se mere om Quentic på 2 minutter

 

Læs mere omkring: