Quentic – Digitalisering
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Quentic | Digitalisering

Få ét samlet digitalt overblik over virksomhedens drift og udvikling.

Digitalisering sætter dagsorden i erhvervslivet, og udviklingen går kun én vej. Øgede krav til produktivitet og konkurrenceevne gør digitalisering nødvendig, nu og i fremtiden. Digitalisering effektiviserer processer og sætter fart på interaktion mellem virksomheden og dens kunder. Dette giver både bedre produkter og øget effektivitet til følge – hvis det gøres rigtigt. Desværre mangler alt for mange virksomheder både viden og kompetencer til at digitalisere deres forretning. Dette gør ikke alene virksomhederne meget sårbare, men tilmed berøver det dem potentielle konkurrencefordele og indtjeningsmuligheder.Digitalisering sætter dagsorden i erhvervslivet, og udviklingen går kun én vej. Øgede krav til produktivitet og konkurrenceevne gør digitalisering nødvendig, nu og i fremtiden. Digitalisering effektiviserer processer og sætter fart på interaktion mellem virksomheden og dens kunder. Dette giver både bedre produkter og øget effektivitet til følge – hvis det gøres rigtigt. Desværre mangler alt for mange virksomheder både viden og kompetencer til at digitalisere deres forretning. Dette gør ikke alene virksomhederne meget sårbare, men tilmed berøver det dem potentielle konkurrencefordele og indtjeningsmuligheder.

Genkender I følgende udfordringer i den daglige drift?

  1. Man mister overblikket. Teknologien og kundens forventninger til brugeroplevelse og effektivitet udvikler sig konstant. Ofte bevirker dette, at de fleste virksomheder hurtigt mister overblikket, før de overhovedet er kommet i gang med digitalisering. Uden et samlet datagrundlag og en overskuelig software løsning, der kan samle al information ét sted, kan det være svært at vide hvor man skal starte og tilmed træffe proaktive beslutninger.

  2. Man bruger for meget tid. På grund af manglende digitale kompetencer i virksomheden bliver der hyppigt brugt alt for meget tid på, at få indsigt i de vidt forskellige systemer der oftest anvendes. Ydermere bruges der meget tid på, at danne sig et overblik over de manuelle indtastninger og analyser, som både kan skabe forvirring og forårsage frustration hos medarbejderen. Dette kan bevirke en øget arbejdsbyrde og bliver oftest en uoverskuelig opgave, hvormed udslaget i de fleste tilfælde bliver manglende effektivitet – altså unødig tid, der går fra kerneopgaver.

  3. Man mister konkurrencefordele. Digitalisering styrker produktiviteten og virksomhedens konkurrenceevne. Dette kan ske gennem bedre udnyttelse af data til intern optimering, udvikling af nye produkter, automatisering af produktion eller en digital marketingstrategi. Hvis ikke man har styr på sine data, er det svært at fremtidssikre virksomheden. Dermed går man glip af potentielle konkurrencefordele. 

  4. Man mister indtjening. I sidste ende kan konsekvenserne være store for virksomhedens indtjeningsmuligheder, da manglende indblik i forretningsprocesser og adgang til effektivitetsforbedringer hæmmer væksten. Ledere, medarbejdere og specialister bør arbejde effektivt sammen i et optimeret arbejdsmiljø med effektive arbejdsgange, som sikrer forbedret indtjeningsmuligheder.


Få ét samlet digitalt overblik og om­kostningseffektivt HSEQ system.

Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten kan tilbyde jeres virksomhed en fyldestgørende løsning til håndtering af jeres arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Løsningen består af brugervenlig software samt personlig rådgivning, der kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå resultater, der kan ses på bundlinjen. Med Quentics software løsning og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning er I godt fremtidssikret. Lad os gør dét, vi er gode til – så I kan gøre dét, I er gode til.

Quentic – Overblik. Effektivitet. Bundlinje.
Med Quentics software løsning kan vi sikre jer et godt overblik over data, arbejdsopgaver og processer på tværs af virksomheden. Ét samlet system, der kan skræddersyes til jeres behov. Systemet gør det muligt at håndtere, evaluere og optimere virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed (HSEQ).

ARBEJDSMILJØEksperten – Rådgivning. Dialog. Sparring.
Sammen med softwareløsningen følger indsigt og rådgivning fra os, som hjælper med at nedbryde kompleksitet og opnå resultater – både på kort og lang sigt. Hvad end I har brug for hjælp til APV, sikkerhedsrundering, ulykkesrapportering, risikovurdering, lovlister eller en fuld 360° HSEQ-løsning, der kommer hele vejen rundt, så har vi løsningen.

Digitalisering – Sådan løser vi jeres udfordringer i fællesskab!

  1. Genvind overblikket. Med Quentic og ARBEJDSMILJØEkspertens overskuelige løsning kan I bevare overblikket over virksomhedens samlede drift og udvikling via ét system og konstant være på forkant. Via vores visuelle dataoversigt gør vi jer i stand til at træffe proaktive valg, der styrker jeres produktivitet og arbejdsmiljø.

  2. Undgå spildtid. Vores løsning gør jer i stand til at bruge ressourcerne effektivt, da den reducerer medarbejdernes spildtid og arbejdsbyrde. Opgaverne bliver lettere for medarbejderen, hvilket øger effektiviteten og dermed produktiviteten.

  3. Skab konkurrencefordele. Vores løsning gør jer i stand til at øge konkurrenceevnen og ­fremtidssikre jeres virksomhed til gavn for drift og udvikling på både kort og lang sigt. Effektivitetsforøgelser, optimering af kunderelationer og arbejdsmiljøforbedringer er blot nogle af de positive resultater.

  4. Styrk bundlinjen. Vores løsning gør jer i stand til at skabe en effektiv digital infrastruktur, der effektiviserer drift og udvikling, så I også er i stand til at kommunikere dokumenterede resultater til relevante kunder. Herved udvikler I relationen og styrker processer og omdømme, så det kan ses på bundlinjen.

Vi hjælper jer i gang med disse fire trin:
1. Identifikation af relevante indsatsområder.
2. Opsætning af program og introduktion af brugere.
3. Generering af fuldt opdateret dataoversigt og system.
4. Løbende rådgivning, sparring og vedligeholdelse.

Download databladet DIGITALISERING her.

Se mere om Quentic på 2 minutter

 

Læs mere omkring: