Quentic – Farlige stoffer
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Quentic | Farlige stoffer

Få ét samlet digitalt overblik og om­kostningseffektivt HSEQ system til håndtering af farlige stoffer.

Ny lovgivning, stigende dokumentationskrav og løbende sikkerhedsrisici gør det svært at være på forkant med udviklingen på HSEQ-området og overholde regulativer. Som konsekvens bruger mange virksomheder unødigt store ressourcer på at efterkomme de mange krav som fx håndtering af farlige stoffer. Men det behøver ikke være svært og kostbart. Det er muligt at opretholde et overskueligt og omkostningseffektivt HSEQ-system, der sikrer virksomhedens implementering af ny lovgivning, håndtering af øget dokumentationskrav og styring af løbende sikkerhedsrisici.

Genkender I følgende udfordringer i den daglige drift?

  1. Lovgivning. Kemikalieloven kræver, at virksomheder har overblik over samtlige anvendte kemikaliers korrekte fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse. Og mens de sundhedsmæssige konsekvenser kan gå ud over medarbejderne, er det ledelsen der står med det juridiske ansvar. Derfor er det afgørende at vide, hvad der er på spil, så man effektivt kan skabe ro og overblik over processer og krav.

  2. Dokumentationskrav. Kemikalieloven har til formål ”at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning og miljøskade i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af stoffer og blandinger”. Det er desværre ikke lovens hensigt at gøre det nemt at leve op til dokumentationskravet. Som virksomhed står man dermed over for en uoverskuelig arbejdsbyrde, hvis man undlader at fokusere, samle og ensrette dokumentationen.

  3. Sundhedsrisici. Uhensigtsmæssig drift og risikohåndtering kan gå ud over virksomhedens vigtigste ressource: ­medarbejderne. Dermed kan mangelfuld håndtering af sundhedsrisici få vidtrækkende konsekvenser for medarbejderne og deres familier. Som ansvarlig virksomhed skal man være proaktiv og være på forkant med udviklingen, så man effektivt forebygger og håndterer de mange forskelligartede risici via digitalisering og monitorering.

  4. FNs Verdensmål 12. I et delmål til FNs Verdensmål 12 “Ansvarligt forbrug og produktion” hedder det: ”Inden 2030 skal der ­opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet”. At have styr på sine kemikalier er en væsentlig komponent i at blive karakteriseret som bæredygtig virksomhed. Derfor bør håndtering af kemikalier stå højt oppe på “to-do-listen” hos den bæredygtige virksomhed.


Få ét samlet digitalt overblik og om­kostningseffektivt HSEQ system.

Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten kan tilbyde jeres virksomhed en fyldestgørende løsning til håndtering af jeres arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Løsningen består af brugervenlig software samt personlig rådgivning, der kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå resultater, der kan ses på bundlinjen. Med Quentics software løsning og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning er I godt fremtidssikret. Lad os gør dét, vi er gode til – så I kan gøre dét, I er gode til.

Quentic – Overblik. Effektivitet. Bundlinje.
Med Quentics software løsning kan vi sikre jer et godt overblik over data, arbejdsopgaver og processer på tværs af virksomheden. Ét samlet system, der kan skræddersyes til jeres behov. Systemet gør det muligt at håndtere, evaluere og optimere virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed (HSEQ).

ARBEJDSMILJØEksperten – Rådgivning. Dialog. Sparring.
Sammen med softwareløsningen følger indsigt og rådgivning fra os, som hjælper med at nedbryde kompleksitet og opnå resultater – både på kort og lang sigt. Hvad end I har brug for hjælp til APV, sikkerhedsrundering, ulykkesrapportering, risikovurdering, lovlister eller en fuld 360° HSEQ-løsning, der kommer hele vejen rundt, så har vi løsningen.

Farlige stoffer – Sådan løser vi jeres udfordringer i fællesskab!

  1. Lovgivning. Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten hjælper jeres virksomhed med at leve op til ­kemikalieloven. Vi hjælper jer til at få det fulde overblik i forhold til fremstilling, opbevaring, ­anvendelse og bortskaffelse af anvendte stoffer og blandinger. Alt samlet på ét sted, i ét system, der skaber ét fuldstændigt overblik.

  2. Dokumentationskrav. Vi hjælper jer med at gøre det nemt at leve op til lovgivningens dokumentationskrav. Mange virksomheder bruger ofte for mange ressourcer på en alt for kompleks praksis. ARBEJDSMILJØEksperten løser den udfordring ved at levere en overskuelig og effektiv løsning, så I kan spare tid og penge.

  3. Sundhedsrisici. Vi hjælper jer med at passe på jeres medarbejdere ved at forebygge uheld, overbelastning og uhensigtsmæssig drift. Dermed styrker I sikkerheden, for både medarbejdere og ledelse, så alle kommer sikkert og trygt på arbejde og går hjem med ro i maven.

  4. FNs verdensmål 12. Vi hjælper jer med at bidrage til ”FNs Verdensmål” som del af den bæredygtige dagsorden. Vi kortlægger jeres rejse mod en (mere) bæredygtig virksomhed, så vi sikrer, at I har helt styr på jeres brug af farlige stoffer i relation til klima- og miljøpåvirkning.

Vi hjælper jer i gang med disse fem trin:
1. Identificer problemstilling og fastsæt mål.
2. Udarbejd implementeringsplan og tildel ressourcer.
3. Onboarding til system via intromøde og -forløb.
4. Implementering og monitorering af system i organisationen.
5. Løbende rådgivning, dialog og optimering af system og samarbejde.

Download databladet FARLIGE STOFFER her.

Se mere om Quentic på 2 minutter

 

Læs mere omkring: