Quentic – Outsourcing
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Quentic | Outsourcing

Ét sted, at få hjælp til en del af HSEQ området eller det hele.
Vi kan hjælpe jer på vej.

HSEQ området gennemgår i disse år en gennemgribende forvandling. Foruden den teknologiske udvikling er de to motorer, der driver udviklingen; ”kan det blive mere sikkert, så skal det” og ”kan det måles, så skal det måles”. Det kan virke som skruen uden ende, og det kræver nye måder at arbejde på. Desværre mangler alt for mange virksomheder både viden og kompetencer til at håndtere de stigende krav til HSEQ området. Dette gør både virksomhederne sårbare, og resulterer ofte i manglende konkurrencefordele og indtjeningsmuligheder.

Genkender I følgende udfordringer i den daglige drift?

  1. Flere og flere HSEQ-områder at holde styr på. Virksomheders ansvarsområde synes at blive større og større: arbejdsmiljø, audits, farlige stoffer, hændelser, bæredygtighed, miljøstyring, osv. Den øgede kompleksitet udfordrer virksomhederne og medarbejderne, og pilen peger altid tilbage på jer, som skal have fuldstændig styr på, hvordan jeres virksomhed sætter aftryk.

  2. Nye regler og nye krav. Inden for hvert ansvarsområde bliver regler og krav mere specifikke, og lovgivningen mere detaljeret. De fleste virksomheder mister hurtigt overblikket uden et samlet datagrundlag og en overskuelig software løsning, der samler al information ét sted.

  3. Man bruger for meget tid. Som følge af flere områder, nye regler og manglende kompetencer i virksomheden bruger medarbejderne ofte for meget tid på at skabe overblik og indsigt i de vidt forskellige systemer, som virksomheder ofte benytter. Det resulterer oftest i en øget arbejdsbyrde, hvor udslaget ofte er manglende effektivitet – altså unødig tid, der går fra kerneopgaver. Samtidig risikerer virksomheden at få et påbud for ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen. 

  4. Man får for mange omkostninger. Med de mange ansvarsområder følger et større behov for kompetencer og specialistviden, når man skal skabe overblik, indsigt og produktivitetsforbedringer. Mange virksomheder vælger at ansætte flere medarbejdere til at varetage opgaverne og øger dermed virksomhedens omkostningsniveau. Hvormed virksomheden går glip af potentielle konkurrencefordele.


Ét sted, at få hjælp til en del af HSEQ området eller det hele.

Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten kan tilbyde jeres virksomhed en fyldestgørende løsning til håndtering af jeres arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Løsningen består af brugervenlig software samt personlig rådgivning, der kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå resultater, der kan ses på bundlinjen. Med Quentics software løsning og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning er I godt fremtidssikret. Lad os gør dét, vi er gode til – så I kan gøre dét, I er gode til.

Quentic – Overblik. Effektivitet. Bundlinje.
Med Quentics software løsning kan vi sikre jer et godt overblik over data, arbejdsopgaver og processer på tværs af virksomheden. Ét samlet system, der kan skræddersyes til jeres behov. Systemet gør det muligt at håndtere, evaluere og optimere virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed (HSEQ).

ARBEJDSMILJØEksperten – Rådgivning. Dialog. Sparring.
Sammen med softwareløsningen følger indsigt og rådgivning fra os, som hjælper med at nedbryde kompleksitet og opnå resultater – både på kort og lang sigt. Hvad end I har brug for hjælp til APV, sikkerhedsrundering, ulykkesrapportering, risikovurdering, lovlister eller en fuld 360° HSEQ-løsning, der kommer hele vejen rundt, så har vi løsningen.

Outsourcing – Sådan løser vi jeres udfordringer i fællesskab!

  1. Styr på alle aspekter af HSEQ området. Med Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten ved jeres side, får I styr på alle de nuværende og fremtidige aspekter af HSEQ-området. Vi gør det besværlige let, med fokus på de forhold som betyder noget for jer. Sammen analyserer vi jeres situation og fokuserer på konstruktive løsninger, I nemt kan sætte i spil.

  2. Opdateret på nye regler og nye krav. Vores HSEQ-specialister er altid fuldt opdateret på regler og krav. ­Derved kan vi holde jer opdateret, når vi sammen dykker ned i jeres arbejdsplads. Vi kan gøre jer opmærksomme på, hvor I eventuelt er ved at træde ved siden af lovgivningen, før det sker.

  3. Undgå spildtid. Vores løsning gør jer i stand til at bruge ressourcerne effektivt, da den kan reducere medarbejdernes spildtid og arbejdsbyrde. Opgaverne bliver lettere for medarbejderen, hvilket øger effektiviteten og dermed produktiviteten. I Quentics system er det nemt at indlæse data, og informationerne er altid opdateret, samtidig er data nem at udtrække og dele med tilsynsmyndigheder.

  4. Styrk bundlinjen. Med vores løsning slipper I for at rekruttere flere medarbejdere og eksperter, til at varetage opgaverne. Vi leverer en samlet løsning, der effektiviserer jeres drift og udvikling, og som giver jer mulighed for at vælge moduler fra og til, efter behov. Herved kan jeres medarbejdere fokusere på kerneopgaver og dermed øge produktiviteten, så det kan ses på bundlinjen.

Vi hjælper jer i gang med disse fire trin:
1. Identifikation af relevante indsatsområder.
2. Opsætning af program og introduktion af brugere.
3. Generering af fuldt opdateret dataoversigt og system.
4. Løbende rådgivning, sparring og vedligeholdelse.

Download databladet OUTSOURCING her.

Se mere om Quentic på 2 minutter

 

Læs mere omkring: