Whistleblower-ordningen
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Whistleblower-ordningen

Ved du hvad whistleblower-ordningen er og hvad de nye regler omhandler?

Whistleblower-ordninger er blevet et vigtigt redskab i kampen mod korruption og andre former for ulovlig adfærd i både private og offentlige organisationer. 

I mange år har whistleblowers, som har valgt at afsløre ulovlig eller uetisk adfærd, stået over for risikoen for hævnaktioner og chikane fra deres arbejdsgivere. Men nye regler, der er indført i mange lande, giver nu mere beskyttelse og incitamenter til whistleblowers.

En af de mest bemærkelsesværdige nye regler blev vedtaget af EU i 2019. Denne lov kræver, at alle EU-lande opretter whistleblower-ordninger til beskyttelse af personer, der ønsker at rapportere ulovlige aktiviteter. Ordningerne skal være tilgængelige for både private og offentlige sektorer og skal give garanti for, at whistleblowers kan indgive rapporter anonymt og uden frygt for hævnaktioner.

Nogle lande, som Storbritannien og USA, har allerede stærke whistleblower-ordninger på plads. Men andre lande har været langsomme til at implementere sådanne ordninger. De nye EU-regler skulle sikre, at der er en standardiseret tilgang til beskyttelse af whistleblowers i hele EU.

For at opmuntre whistleblowers til at komme frem med information, er der også blevet indført incitamenter. Fx har USA en whistleblower-belønningsordning, som giver økonomisk belønning til personer, der giver information, der fører til en succesfuld retssag mod en organisation for ulovlige aktiviteter.

Alt i alt kan de nye regler om whistleblower-ordninger bidrage til at øge tilliden og integriteten i både private og offentlige organisationer. Ved at beskytte whistleblowers og give dem incitamenter til at afsløre ulovlig adfærd kan vi skabe mere gennemsigtighed og ansvarlighed, hvilket vil gavne samfundet som helhed.


De nye regler
Det er påkrævet, at private virksomheder med 50-249 ansatte etablerer en whistleblowerordning inden den 17. december 2023, som følge af et EU-direktiv. Større virksomheder med 250 eller flere ansatte skulle have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Formålet med whistleblowerordninger er at lette og sikre indberetninger af alvorlige overtrædelser, herunder opdage grove fejl og forsømmelser. Ordningen fungerer som et supplement til den daglige kommunikation i virksomheden.

Indberetninger kan omfatte en række alvorlige forhold, såsom strafbare forhold som tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse, hacking, aflytning eller optagelse af samtaler, seksuel chikane, grov chikane baseret på race, køn eller religion, og tilsidesættelse af faglige standarder, der kan udgøre en risiko for personers sikkerhed og sundhed. Oplysninger om mindre alvorlige konflikter eller overtrædelser af interne retningslinjer såsom sygefravær eller rygning skal håndteres via nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentant/AMO.

Whistleblower-modtageren kan være enten intern eller ekstern, men der er specifikke kriterier, som en whistleblowerenhed skal opfylde, herunder at kunne modtage og følge op på indberetninger og give feedback til whistlebloweren om deres indberetning.

Arbejdsgiverorganisationer og brancheorganisationer tilbyder deres hjælp til medlemsvirksomhederne ved at indgå fordelagtige samarbejdsaftaler med en tredjepart for at oprette en whistleblowerordning. Det er vigtigt at sikre, at whistleblowerordninger er etableret og fungerer korrekt for at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte i virksomheden.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder denne ordning.

Kontakt os for yderligere oplysninger på telefon 8236 3670 eller mail@ameksperten.dk