Kursus:

3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9

  • Undervisning på iPad
  • Tilføj egne notater og kommentarer
  • Kursusmateriale samt noter emailes i samlet pdf

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Fælles for kurserne er, at der kan arrangeres virksomhedskurser.

iPad udlånes af ARBEJDSMILJØEksperten under kurset.

Pris: Kr. 3850,- +moms

inkluderer kursusmaterialer, forplejning og kursusbevis

Planlagte kursus datoer

By
Dato By
13/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
28/04/2015
04/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
01/06/2015
09/06/2015

Indhold:

  • Hvordan bruger arbejdsmiljøgruppen arbejdsmiljøsystemets myndigheder og rådgivere?
  • Hvilke rettigheder og pligter har arbejdsgiver, ledere, ansatte og leverandører?
  • Hvordan arbejder arbejdsmiljøgruppen med psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan prioriterer jeg arbejdsmiljøarbejdet højere i samarbejde med ledelsen?
  • Hvordan bliver arbejdsmiljøindsatsen en investering i stedet for en omkostning?
  • Hvordan udarbejder du en brugbar arbejdspladsvurdering (APV)?
  • Hvilke opgaver har arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget?

Disse og mange andre spørgsmål om arbejdsmiljø får I svar på i løbet af arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen giver overblik over hvilke rettigheder, pligter og ansvar, arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte, arbejdsmiljørepræsentanter og leverandører har for arbejdsmiljøet. Ligeledes giver kurset indsigt i flere forskellige måder at løse arbejdsmiljøopgaver på. 

Kursets arbejdsform:

Arbejdsmetoderne veksler mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser og fællesdiskussioner. I gruppearbejder og øvelser bliver der taget udgangspunkt både i loven og i dine erfaringer. Der bliver mulighed for at udveksle viden og erfaring med de andre deltagere og for at arbejde med planer om at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Kursusprogrammet mm. bliver udsendt senest 14 dage før kursusstart.

Ved tilmelding til kursus fremsendes kursusinformation, program samt hjemmeopgaver sammen med tilmeldingsbekræftelse. 

Kursustidsrummet er fra kl. 8.00 - 16.00.

For yderligere information kontakt

Projektkoordinator, Anne Gimsing, Telefon 8236 3670, E-mail: mail@ameksperten.dk.