Covid-19 overfladetest » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Covid-19 overfladetest

Virksomheder - alle typer af industrier og brancher, produktionsvirksomheder, serviceudbydere, forretninger, klinikker, hoteller og spisesteder skal, for at mindske smittespredning af covid-19 virus, fremover sikre, at der ikke findes covid-19 bakterier på faste overflader, maskiner eller andet udstyr i virksomheden. Dette kræver ekstra grundig rengøring. 

 

Covid-19 overfladetest

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder nu kontrol af rengøring for at undgå smittespredning ved genåbning af virksomheder. Derfor testes overflader for forekomst af virus, herunder SARS-CoV-2 virus.

Testværktøjet er relevant for alle typer af industrier og brancher og er også relevant, når leverandører skal dokumentere, at der ikke er efterladt smittekilder i forbindelse leverancer, reparation og vedligehold af maskiner og udstyr.

 

Virus kan være til stede på glatte overflader efter 72 timer

SARS-CoV-2 spredes først og fremmest som væskedråber (aerosoler). Disse dråber aflejres på overflader og nedbrydes med tiden. Men nye undersøgelser har vist, at SARS-CoV-2 har så lang en halveringstid, at den selv efter tre døgn vil være til stede på glatte overflader som f.eks. plast og metal. Kontakt til sådanne kontaminerede overflader vil derfor være en kilde til smitning, med mindre der er foretaget en grundig rengøring og/eller desinfektion med sprit.

 

Simpel prøvetagning og hurtigt svar

ARBEJDSMILJØEksperten gennemfører prøvetagningen ude på virksomheden.

Testen udføres på en simpel måde - på alle faste overflader.

Prøverne sendes straks efter prøvetagning til laboratoriet, som dernæst foretager en test, der består af en ekstraktion af RNA og en efterfølgende real-time PCR analyse.

Resultatet angives som ”positiv for virus” eller ”negativ for virus”.

Der udtages minimum tre prøver for at sikre en vis sikkerhed i analyseresultatet, da virus ikke vil være jævnt fordelt på alle overflader.

Resultatet vil foreligger senest 24 timer efter laboratoriet har modtaget prøverne.

 

Hvad skal du gøre?

Ring til os på 8236 3670 eller send os en forespørgsel på en overfladetest i din virksomhed på mail@ameksperten.dk